Εστιατόριο με Επιχρυσωμένους Τοίχους
Κάτω Λαδάδικα
Αποθήκευση
Κοινοποίηση
Restaurant
125 SQM
Ύπαρξη Φαγητού ή/και Ποτού εντός
Φέρε Τα Δικά σου Φαγητά ή/και Ποτά
Cocktail
107 Άτομα
Free Style
107 Άτομα
Theater
60 Άτομα
Banquet
107 Άτομα
Cabaret
107 Άτομα
Boardroom
32 Άτομα
U-Shaped
38 Άτομα
Classroom
50 Άτομα
Δημήτρης Ν.
Αιθουσάρχης από τον Apr 22
Απευθείας Επικοινωνία
Δωρεάν Αίτημα
Σχετικά με την αίθουσα
Ιδανική για
Ιδανική για
Περιγραφή
Χρέωση
Για
Τύπος Μίσθωσης
Παροχή Φαγητού & Ποτού
Βάση Χρέωσης
Ημέρα
Εύρος
Τιμή /
Άτομα
Διάρκεια
Δευτέρα Δε
09:00 - 01:00
από 250 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 01:00
από 170 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Δευτέρα Δε
13:00 - 01:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
50 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
13:00 - 01:00
από 500 € *
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
25 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τρίτη Τρι
09:00 - 01:00
από 250 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 01:00
από 170 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Τρίτη Τρι
13:00 - 01:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τρίτη Τρι
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
50 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τρίτη Τρι
13:00 - 01:00
από 500 € *
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τρίτη Τρι
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
25 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τετάρτη Τετ
09:00 - 01:00
από 250 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 01:00
από 170 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Τετάρτη Τετ
13:00 - 01:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τετάρτη Τετ
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
50 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τετάρτη Τετ
13:00 - 01:00
από 500 € *
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τετάρτη Τετ
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
25 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Πέμπτη Πε
09:00 - 01:00
από 250 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 01:00
από 170 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Πέμπτη Πε
13:00 - 01:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Πέμπτη Πε
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
50 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Πέμπτη Πε
13:00 - 01:00
από 500 € *
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Πέμπτη Πε
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
25 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Παρασκευή Πα
09:00 - 01:00
από 250 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 01:00
από 170 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Παρασκευή Πα
13:00 - 01:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Παρασκευή Πα
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
50 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Παρασκευή Πα
13:00 - 01:00
από 500 € *
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Παρασκευή Πα
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
25 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Σάββατο Σα
09:00 - 01:00
από 250 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 01:00
από 170 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Σάββατο Σα
13:00 - 01:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Σάββατο Σα
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
50 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Σάββατο Σα
13:00 - 01:00
από 500 € *
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Σάββατο Σα
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
25 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Κυριακή Κυ
09:00 - 01:00
από 250 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Κυριακή Κυ
09:00 - 01:00
από 170 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Κυριακή Κυ
13:00 - 01:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Κυριακή Κυ
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
50 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Κυριακή Κυ
13:00 - 01:00
από 500 € *
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Κυριακή Κυ
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
25 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
Μη Διαθέσιμη
Τρίτη Τρι
Μη Διαθέσιμη
Τετάρτη Τετ
Μη Διαθέσιμη
Πέμπτη Πε
Μη Διαθέσιμη
Παρασκευή Πα
Μη Διαθέσιμη
Σάββατο Σα
Μη Διαθέσιμη
Κυριακή Κυ
Μη Διαθέσιμη
* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Οι χρεώσεις 'Ο Χώρος Παρέχει' περιλαμβάνουν κατανάλωση σε φαγητό ή / και ποτά βάσει του μενού

Συνολ. Ελαχ. Καταν. = Δωρεάν μίσθωση (ιδιωτική ή μή ιδιωτική), εάν οι καλεσμένοι σας εν συνόλω πληρώσουν ένα ελάχιστο ποσό (τιμή) σε κατανάλωση Φαγητών & Ποτών

Η αίθουσα λειτουργεί όλο το χρόνο!
Τύπος Μίσθωσης
Παροχή Φαγητού & Ποτού
Βάση Χρέωσης
Ημέρα
Εύρος
Τιμή /
Άτομα
Διάρκεια
Δευτέρα Δε
09:00 - 01:00
από 250 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 01:00
από 170 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Δευτέρα Δε
13:00 - 01:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
50 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
13:00 - 01:00
από 500 € *
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
25 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τρίτη Τρι
09:00 - 01:00
από 250 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 01:00
από 170 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Τρίτη Τρι
13:00 - 01:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τρίτη Τρι
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
50 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τρίτη Τρι
13:00 - 01:00
από 500 € *
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τρίτη Τρι
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
25 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τετάρτη Τετ
09:00 - 01:00
από 250 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 01:00
από 170 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Τετάρτη Τετ
13:00 - 01:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τετάρτη Τετ
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
50 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τετάρτη Τετ
13:00 - 01:00
από 500 € *
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τετάρτη Τετ
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
25 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Πέμπτη Πε
09:00 - 01:00
από 250 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 01:00
από 170 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Πέμπτη Πε
13:00 - 01:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Πέμπτη Πε
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
50 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Πέμπτη Πε
13:00 - 01:00
από 500 € *
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Πέμπτη Πε
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
25 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Παρασκευή Πα
09:00 - 01:00
από 250 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 01:00
από 170 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Παρασκευή Πα
13:00 - 01:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Παρασκευή Πα
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
50 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Παρασκευή Πα
13:00 - 01:00
από 500 € *
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Παρασκευή Πα
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
25 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Σάββατο Σα
09:00 - 01:00
από 250 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 01:00
από 170 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Σάββατο Σα
13:00 - 01:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Σάββατο Σα
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
50 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Σάββατο Σα
13:00 - 01:00
από 500 € *
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Σάββατο Σα
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
25 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Κυριακή Κυ
09:00 - 01:00
από 250 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Κυριακή Κυ
09:00 - 01:00
από 170 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Κυριακή Κυ
13:00 - 01:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Κυριακή Κυ
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
50 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Κυριακή Κυ
13:00 - 01:00
από 500 € *
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Κυριακή Κυ
13:00 - 01:00
από 15 € *
Άτομα
25 - 107 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
Μη Διαθέσιμη
Τρίτη Τρι
Μη Διαθέσιμη
Τετάρτη Τετ
Μη Διαθέσιμη
Πέμπτη Πε
Μη Διαθέσιμη
Παρασκευή Πα
Μη Διαθέσιμη
Σάββατο Σα
Μη Διαθέσιμη
Κυριακή Κυ
Μη Διαθέσιμη
* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Οι χρεώσεις 'Ο Χώρος Παρέχει' περιλαμβάνουν κατανάλωση σε φαγητό ή / και ποτά βάσει του μενού

Συνολ. Ελαχ. Καταν. = Δωρεάν μίσθωση (ιδιωτική ή μή ιδιωτική), εάν οι καλεσμένοι σας εν συνόλω πληρώσουν ένα ελάχιστο ποσό (τιμή) σε κατανάλωση Φαγητών & Ποτών

Η αίθουσα λειτουργεί όλο το χρόνο!
Τύπος Μίσθωσης
Παροχή Φαγητού & Ποτού
Βάση Χρέωσης
Ημέρα
Εύρος
Τιμή /
Άτομα
Διάρκεια
Δευτέρα Δε
09:00 - 13:00
από 70 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 13:00
από 70 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 13:00
από 70 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 13:00
από 70 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 13:00
από 70 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 13:00
από 70 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Κυριακή Κυ
09:00 - 13:00
από 70 €
Άτομα
μεγ. 107 άτομα
Διάρκεια
2 - 4 ώρες
Δευτέρα Δε
Μη Διαθέσιμη
Τρίτη Τρι
Μη Διαθέσιμη
Τετάρτη Τετ
Μη Διαθέσιμη
Πέμπτη Πε
Μη Διαθέσιμη
Παρασκευή Πα
Μη Διαθέσιμη
Σάββατο Σα
Μη Διαθέσιμη
Κυριακή Κυ
Μη Διαθέσιμη
* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Οι χρεώσεις 'Ο Χώρος Παρέχει' περιλαμβάνουν κατανάλωση σε φαγητό ή / και ποτά βάσει του μενού

Συνολ. Ελαχ. Καταν. = Δωρεάν μίσθωση (ιδιωτική ή μή ιδιωτική), εάν οι καλεσμένοι σας εν συνόλω πληρώσουν ένα ελάχιστο ποσό (τιμή) σε κατανάλωση Φαγητών & Ποτών

Η αίθουσα λειτουργεί όλο το χρόνο!
Τι περιλαμβάνεται στη χρέωση
Όροι
Κανόνες
Ο Αιθουσάρχης Επιτρέπει
Την Κατανάλωση Οινοπνευματωδών
Απρόσκλητους Επισκέπτες (δημόσιες διοργανώσεις)
Χορηγούς
Αλλαγή της Θέσης των Επίπλων
Τοποθέτηση Αντικειμένων στο Τοίχο (Μη Καταστροφικά)
Παρέχεται Χρόνος για Προετοιμασία / Αποχώρηση
Την χρήση Χρυσόσκονης ή Κονφετι
Να Φερεις τον Δικό σου Dj
Άτομα <18 Ετών Άνευ Συνοδού
Την Προσέλευση Κατοικιδίων Εξωτερικά
Δυνατή Μουσική Εξωτερικά
Κάπνισμα Εξωτερικά
Ο Αιθουσάρχης Απαγορεύει
Την χρήση Πυροτεχνημάτων
Την Πώληση Εισιτηρίων
Μουσική Μετά τα Μεσάνυχτα
Ζωντανή Μουσική
Το μαγείρεμα
Ψήσιμο (BBQ)
Αλλαγές στη Διακόσμηση
Το Κάπνισμα Εσωτερικά
Δυνατή Μουσική Εσωτερικά
Την Προσέλευση Κατοικιδίων Εσωτερικά
Περιορισμοί
Αν η κράτηση αφορά Τμήμα Αίθουσας, ο άλλος υποχώρος είναι εκτός ορίων
Πολιτικές
Αφορά είτε εσάς είτε τους συνεργάτες σας
Τοποθεσία
Κάτω Λαδάδικα
Προβολή Τιμών
Δημήτρης Ν.
Αιθουσάρχης από Apr 22
Απευθείας Επικοινωνία
Δωρεάν Αίτημα
Ανταπόκριση εντός
Πρέπει να εισαγάγετε μέρα και ώρα
Πρέπει να εισαγάγετε αριθμό καλεσμένων
Ακολουθεί σύνοψη των στοιχείων σας