Δεδομένα & Όροι
StageYourIdea - Πολιτική Απορρήτου
Τελευταία Ενημέρωση: April 2024

I. Εισαγωγή

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πώς η StageYourIdea συλλέγει, χρησιμοποιεί, προστατεύει και μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες. Όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ο όρος "εσείς" αναφέρεται σε ένα άτομο που είναι χρήστης των προϊόντων ή των υπηρεσιών της StageYourIdea, συμπεριλαμβανομένου ενός αιθουσάρχη ή διοργανωτή, πραγματικό ή υποψήφιο προμηθευτή, ανάδοχο ή υπάλληλο ή/και μέλος του κοινού που συνεργάζεται μαζί μας. Όπου χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τέτοιες υπηρεσίες και ελέγχουμε το σκοπό για τον οποίο γίνεται η επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων, η StageYourIdea θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων αυτών των πληροφοριών. Κατά καιρούς, ενδέχεται να υπάρχουν περισσότεροι από ένας ελεγκτές δεδομένων των πληροφοριών σας στη StageYourIdea, όπου έχετε δεσμεύσει διαφορετικά τμήματα του ευρύτερου ‘οργανισμού’ μας για την παροχή διαφορετικών ή από κοινού παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στοχεύει να σας ενημερώσει σχετικά με τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων ή Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων. 

Η StageYourIdea και το εκπαιδευμένο προσωπικό της εφαρμόζουν τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του GDPR 2016/679 (νομιμότητα, δικαιοσύνη, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία) προκειμένου να προστατεύονται τα οκτώ δικαιώματα σας σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων (πληροφορίες, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα δεδομένων, δικαίωμα αντίρρησης και μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως ορίζεται στην ελληνική νομοθεσία). Τα παραπάνω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και για όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελούνται και για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις εταιρείες της StageYourIdea.

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ισχύει: 

 • στη χρήση από μέρους σας οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες μας όπου εκτελούμε μια λειτουργία ελεγκτή δεδομένων·
 • στην παροχή των υπηρεσιών σας σε εμάς όπου αυτό περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα· και/ή
 • σε τυχόν προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από τρίτα μέρη όπου είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας τέτοιων πληροφοριών.

Αυτή η Σημείωση Απορρήτου ισχύει επιπλέον για τον ιστότοπο και τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο, εφαρμογή για κινητά ή άλλη διαδικτυακή υπηρεσία που δημιουργείται ή φιλοξενείται από εμάς κατά καιρούς στην οποία εμφανίζεται αυτή η Δήλωση Απορρήτου (μαζί, οι "διαδικτυακές υπηρεσίες" μας) μέσω των οποίων μπορούμε να συλλέγουμε ορισμένες λεπτομέρειες εάν, για παράδειγμα, αν επιθυμείτε να εγγραφείτε σε οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις ή ενημερωτικά δελτία που ενδέχεται να εκδίδουμε περιοδικά. Λάβετε υπόψη ότι οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας κάνουν χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, όπως περιγράφονται λεπτομερέστερα στην Πολιτική μας για τα Cookies. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει, και η StageYourIdea δεν είναι υπεύθυνη, για οποιουσδήποτε ιστότοπους τρίτων στους οποίους μπορεί να είναι προσβάσιμοι μέσω συνδέσμων από αυτόν τον ιστότοπο (ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσίες Διαδικτύου - Σύνδεσμοι προς ιστότοπους, υπηρεσίες και περιεχόμενο τρίτων παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες). Λάβετε υπόψη ότι οι Υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για παιδιά κάτω της ενηλικίωσης στη δικαιοδοσία της περιοχής διαμονής σας. Εάν είστε κάτω από την ηλικία της ενηλικίωσης στη δικαιοδοσία της περιοχής διαμονής σας, μην χρησιμοποιείτε ή παρέχετε προσωπικά στοιχεία σχετικά με ή μέσω των Υπηρεσιών ή σχετικά με τον εαυτό σας σε εμάς. Εάν πιστεύετε ότι ενδέχεται να έχουμε προσωπικές πληροφορίες από ή σχετικά με ένα παιδί κάτω της ηλικίας ενηλικίωσης, επικοινωνήστε μαζί μας.

II. Συλλογή Πληροφοριών Χρήστη

"Προσωπικά δεδομένα, Προσωπικές Πληροφορίες και, εάν το απαιτεί το πλαίσιο, πληροφορίες" είναι κάθε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτότητά σας ή που μπορούμε να συνδέσουμε μαζί σας. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να σας παρέχουμε τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε, την πηγή αυτών των πληροφοριών, τους σκοπούς μας για τη χρήση των πληροφοριών και τα τρίτα μέρη με τα οποία ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες.

Ταξινόμηση ΔεδομένωνΚατηγορίες ΔεδομένωνΠηγή Συλλογής
Δεδομένα Χρήστη: Δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με τα άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας. Συσχετίζουμε αυτά τα δεδομένα με ένα μοναδικό αναγνωριστικό (ID αιθουσάρχη ή ID διοργανωτή) ανάλογα με τον τύπο του χρήστηΌνομα, διεύθυνση email, ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός τηλεφώνου (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας), πόλη, μεταφορτωμένες φωτογραφίες, χειρισμός μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διευθύνσεις URL ιστότοπου που συνδέονται με τον χρήστη, επικοινωνίες από και προς τους χρήστες (συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών μέσω μηνυμάτων και δυνατότητας των συνομιλιών).Παρέχεται από εσάς (Χρήστες) και τρίτα μέρη (Google, Facebook).
Δεδομένα Συσκευής και Τοποθεσίας: Δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτεΠληροφορίες Διαδικτύου και σχετικού δικτύου, τύπος προγράμματος περιήγησης, τύπος συσκευής, μέθοδος σύνδεσης, πληροφορίες αναγνωριστικού συσκευής, διεύθυνση IP.Συσκευές.
Δεδομένα Δραστηριότητας Πλατφόρμας: Πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασης με την πλατφόρμα StageYourIdeaΗμερομηνία/ώρα πρόσβασης, σελίδες που προβλήθηκαν, πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις, μηνύματα που αποστέλλονται, υποβληθέντα ερωτήματα, υποβληθέντα αιτήματα, πραγματοποιηθέντες κρατήσεις, γραπτές κριτικές, δεδομένα αναλυτικών στοιχείων, αρχεία καταγραφής σφαλμάτων.Χρήστες και συσκευές.
Cookies και Παρόμοια Δεδομένα: Ο ιστότοπος της StageYourIdea χρησιμοποιεί cookies, pixel και άλλες τεχνολογίες για να κάνει τον ιστότοπο να λειτουργεί σωστά και να παρέχει τις πιο σχετικές υπηρεσίες στους επισκέπτες του ιστότοπού μας.Τα cookies αποστέλλουν πληροφορίες στον ιστότοπο προέλευσης σε κάθε επόμενη επίσκεψη ή σε άλλο ιστότοπο που αναγνωρίζει αυτό το cookie, για να αναπτύξουν ένα αρχείο της διαδικτυακής δραστηριότητας του χρήστη.StageYourIdea και τρίτα μέρη.
Πληροφορίες σχετικά με τις Αίθουσες: Πληροφορίες που σχετίζονται με τους Χώρους που αναφέρονται στην υπηρεσία μας, οι οποίοι μπορεί να σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο άτομο αλλά συνήθως σχετίζονται με μια επιχείρηση. Εκχωρούμε ένα αναγνωριστικό Χώρου σε μοναδικούς Χώρους καθώς και ένα αναγνωριστικό αίθουσας σε μοναδικές αίθουσες.Διεύθυνση (διεύθυνση δρόμου, πόλη, πολιτεία, επαρχία, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα, μητροπολιτική περιοχή), γεωγραφικό πλάτος και μήκος χώρου, ζώνη ώρας, χωρητικότητα χώρου, τιμές τιμών.Χρήστες και τρίτα μέρη.

Πληροφορίες Κράτησης: Πληροφορίες που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη κράτηση. Εκχωρούμε αναγνωριστικά κράτησης σε κάθε μοναδική κράτηση.


 

Ημερομηνία έναρξης/λήξης, ώρα έναρξης/λήξης, Λεπτομέρειες κράτησης (περιγραφές υπηρεσιών, περιγραφή δραστηριότητας, αριθμός επισκεπτών, τιμές, φόροι, τέλη), επικοινωνίες σχετικά με την κράτηση.Χρήστες.
Πληροφορίες Έρευνας / Σχόλια: Συλλέγουμε πληροφορίες όταν συμπληρώνετε μια φόρμα, παρέχετε σχόλια ή με άλλο τρόπο επικοινωνείτε μαζί μας.Απαντήσεις ερωτήσεων έρευνας, σχόλια, αλληλογραφία μέσω email.Χρήστες.
Άλλα Δεδομένα: Συλλέγουμε πρόσθετες πληροφορίες από άτομα ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας.Πληροφορίες ημερολογίου (αν παρέχεται πρόσβαση), διάφορες πληροφορίες επικοινωνίας, πληροφορίες που σχετίζονται με Δραστηριότητες, Κρατήσεις, Χώρους ή Χρήστες (συμπεριλαμβανομένων λιστών επισκεπτών, φυσικών περιορισμών ή άλλων πληροφοριών).Χρήστες και τρίτα μέρη.
Αλληλεπίδραση Χρήστη / Επίλυση Διαφορών: Συλλέγουμε πληροφορίες που σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηστών μας και άλλων χρηστών ή τρίτων. Μερικές φορές αυτό γίνεται για τη διευκόλυνση των επικοινωνιών μεταξύ ατόμων, για την επίλυση διαφορών ή για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς συμβατούς με τον λόγο συλλογής.Πληροφορίες που παρέχονται σε σχέση με τους επιχειρηματικούς μας σκοπούς.Χρήστες και τρίτα μέρη.
Πληροφορίες Ελέγχου Ιστορικού:: Ενδέχεται να διεξάγουμε ελέγχους ιστορικού σε διάφορα άτομα στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών στον ιστότοπο.Πληροφορίες σχετικά με ελέγχους ιστορικού.Παρόχους υπηρεσιών ελέγχου ιστορικού.

Ο παραπάνω πίνακας είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR 2016/679), την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων (Αρχή Προστασίας Δεδομένων).

Η χρήση και μεταφορά πληροφοριών που λαμβάνονται από τα API της Google από το StageYourIdea σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή θα συμμορφώνεται με την Πολιτική δεδομένων χρήστη των Υπηρεσιών API της Google, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων Περιορισμένης Χρήσης.

III. Νομική Βάση Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων

Όπου σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, βασιζόμαστε στους ακόλουθους νομικούς λόγους:

Εκτέλεση σύμβασης: Ενδέχεται να χρειαστεί να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας ή για να εκτελέσουμε μια σύμβαση που έχετε μαζί μας. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε μορφή εμπορικής σύμβασης στην οποία είμαστε και οι δύο συμβαλλόμενο μέρος ή εάν πρόκειται να εργαστείτε για εμάς, μια σύμβαση εργασίας ή εάν είστε αιθουσάρχης και κάνετε διαθέσιμους Χώρους στην Πλατφόρμα ή όπου είστε Διοργανωτής και κάνετε κράτηση στην Πλατφόρμα και όπου ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά σας και σας παρέχουμε υπηρεσίες σύμφωνα με τη Συμφωνία Υπηρεσιών StageYourIdea ή άλλους ισχύοντες επιχειρηματικούς όρους που έχουν συμφωνηθεί με εσάς ή με τον εργοδότη σας. 

Έννομα συμφέροντα: Όπου θεωρούμε ότι η χρήση των πληροφοριών σας είναι (α) μη επιζήμια για εσάς, (β) σύμφωνα με τις εύλογες προσδοκίες σας και (γ) απαραίτητη για το δικό μας, ή τρίτων, νόμιμο σκοπό, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τον προσωπικό σας δεδομένα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • για το δικό μας άμεσο μάρκετινγκ ή τη συνεχή επικοινωνία, με την επιφύλαξη της ρητής συγκατάθεσής σας εάν απαιτείται στη χώρα διαμονής σας.
 • την πρόληψη της απάτης· τους δικούς μας εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς· εξατομίκευση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε·
 • διασφάλιση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της διακοπής ζημιών σε υπολογιστές και συστήματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών· και/ή
 • καταγγελία πιθανών εγκληματικών πράξεων ή απειλών για τη δημόσια ασφάλεια σε αρμόδια αρχή. 

Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση: Ενδέχεται να μας ζητηθεί να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας λόγω νομικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εργατικών νόμων, φορολογικών νόμων και άλλων κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν για την StageYourIdea.

Συναίνεση: Ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας σε σχέση με ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε, για παράδειγμα σε σχέση με οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ, όπου εσείς ή ο εργοδότης σας δεν είστε πελάτης της StageYourIdea ή ορισμένων ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, όπως η υγεία ή το φυλετικό σας υπόβαθρο για τα οποία είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας λόγω της ευαίσθητης φύσης τέτοιων πληροφοριών και των συνθηκών υπό τις οποίες συλλέγονται ή μεταφέρονται. Όπου βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας, ωστόσο, σημειώστε ότι δεν θα μπορούμε πλέον να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που βασίζονται στη συγκατάθεσή σας.

IV. Οι Επιχειρησιακοί και Εμπορικοί μας σκοποί

Ανάλογα με τις συνθήκες υπό τις οποίες συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε υπηρεσίες και πληροφορίες ή για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:

 • να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες της StageYourIdea που ζητάτε εσείς ή ο εργοδότης σας·
 • αποδοχή, συντονισμός, διαχείριση και επεξεργασία Χώρων, Αιθουσών και Κρατήσεων·
 • διευκόλυνση των συναλλαγών αγοράς αγαθών και υπηρεσιών· 
 • παροχή υποστήριξης ανώτατου επιπέδου σε πελάτες, φιλοξενία και εξατομικευμένες υπηρεσίες και άλλες παροχές·
 • για να ανταποκριθούμε στα ερωτήματά σας και να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε τη σχέση μας μαζί σας·
 • συμμετοχή στον ποιοτικό έλεγχο προκειμένου να βελτιώσουμε τις προσφορές μας σε εσάς·
 • διευκόλυνση των επικοινωνιών μεταξύ των μερών·
 • να συμμετέχετε σε διαφημίσεις βάσει περιεχομένου ή βάσει ενδιαφέροντος,
 • για να σας παρέχουμε σε συνεχή βάση πληροφορίες και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων σχετικών ανακοινώσεων μάρκετινγκ που σχετίζονται με την StageYourIdea, και άλλες πληροφορίες ή υλικό, που ζητάτε από εμάς ή που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν όταν έχετε δηλώσει ότι θέλετε να τα λαμβάνετε από μας·
 • τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ασφάλειας των χρηστών μας, του προσωπικού μας και όλων των άλλων προσώπων που επισκέπτονται την πλατφόρμα μας ή τα ακίνητα που αναφέρονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης της ταυτότητάς σας· 
 • για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση απάτης, περιστατικών στον κυβερνοχώρο ή άλλης παράνομης δραστηριότητας· την επικοινωνία με εσάς και άλλους σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς, συμπεριλαμβανομένης της παροχής νομικών ενημερώσεων·
 • τη διαχείριση της τήρησης αρχείων μας για νομικούς, φορολογικούς και λειτουργικούς σκοπούς·
 • Εξερεύνηση νέων και μοναδικών τρόπων παροχής προϊόντων και υπηρεσιών· και
 • για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε προκειμένου να εκπληρώσουμε τα αιτήματά σας.
   

Οι εμπορικοί μας στόχοι είναι να προωθήσουμε τα εμπορικά μας συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και του μάρκετινγκ. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων για μάρκετινγκ και διαφήμιση, ανατρέξτε παρακάτω στις ‘Επιλογές σας για Μάρκετινγκ και Διαφήμιση’.

Ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να κάνουμε μερικά ή όλα αυτά τα πράγματα χωρίς τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή σκοπεύουμε να αλλάξουμε τον σκοπό για τον οποίο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για παράδειγμα για να σας προσφέρουμε μια δωρεάν υπηρεσία που ενδέχεται να παρέχουμε στο μέλλον, θα σας δώσουμε εκ των προτέρων πληροφορίες για αυτόν τον νέο σκοπό, ώστε να γνωρίζετε από αυτό.

V. Αποκαλύψεις των Προσωπικών σας Πληροφοριών

Προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να εκπληρώσουμε τους επιχειρηματικούς και εμπορικούς μας σκοπούς, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε διάφορες οντότητες και θυγατρικές εντός του ομίλου StageYourIdea για εσωτερικούς διαχειριστικούς σκοπούς μας, όπως η τιμολόγηση, η προώθηση των εκδηλώσεων και των υπηρεσιών μας και η παροχή σε εσάς ή ο οργανισμός σας με υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι σε όλες τις περιπτώσεις αυτή η επεξεργασία είναι σύμφωνη με τη νομική βάση για τη χρήση προσωπικών δεδομένων παραπάνω και την ισχύουσα νομοθεσία. Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται για τη διευκόλυνση των κρατήσεων και άλλων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πελατών και για την από μέρους σας χρήση της πλατφόρμας StageYourIdea ενδέχεται να περιλαμβάνουν δημογραφικές πληροφορίες· οικονομικές πληροφορίες· κυβερνητικά αναγνωριστικά· προστατευόμενα χαρακτηριστικά ταξινόμησης· ιστορικό συναλλαγών· Διαδίκτυο, εφαρμογές και δραστηριότητα δικτύου· δεδομένα τοποθεσίας· αισθητηριακά (δεδομένα ήχου). επαγγελματικές πληροφορίες ή πληροφορίες που σχετίζονται με την απασχόληση· και συμπεράσματα για εσάς.

1. Δημόσια Δημοσιευμένες Πληροφορίες. Ορισμένες πληροφορίες χρήστη δημοσιεύονται δημόσια στην πλατφόρμα και είναι ορατές από άλλους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες προφίλ, πληροφορίες σχετικά με έναν Χώρο ή μία Αίθουσα, κριτικές, αξιολογήσεις και άλλα σχόλια, κριτικές των διοργανωτών που ολοκληρώνουν τις κρατήσεις, κριτικές επισκεπτών που έχουν συμμετάσχει σε μια δραστηριότητα που διοργανώθηκε από τους διοργανωτές και άλλες πληροφορίες που υποβάλλει ένας χρήστης για δημοσίευση. Οι ακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας δεν δημοσιεύονται δημόσια.

2. Κοινή Χρήση μεταξύ Χρηστών. Οι Υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν τους χρήστες και να διευκολύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Θα αποκαλύψουμε επίσης τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιουσδήποτε πρακτορεία ή τρίτα μέρη στα οποία μας εξουσιοδοτείτε να τα αποκαλύψουμε, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών, των διαχειριστών, των εξωτερικών συνεργατών ή άλλων μερών που σχετίζονται με μια Δραστηριότητα ή όταν συμφωνείτε με μια Κράτηση. Αυτή η κοινή χρήση είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ ημών και της StageYourIdea ή/και ημών και ενός τρίτου μέρους.

3. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών μας: Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τους αξιόπιστους τρίτους παρόχους υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παρόχων υπηρεσιών cloud, της ανάπτυξης λογισμικού, των αναλυτικών στοιχείων και των παρόχων ασφάλειας, των παρόχων επικοινωνιών και των εσωτερικών και εξωτερικών συμβούλων ή ελεγκτών, των επεξεργαστών πληρωμών, πάροχοι ασφαλίσεων και τρίτοι διαχειριστές, πάροχοι επίλυσης διαφορών, πάροχοι διαφημίσεων, κυβερνητικές οντότητες, κοινωνικά δίκτυα, πάροχοι επαλήθευσης ιστορικού και άλλοι χρήστες. Όταν ενδείκνυται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα συνάψουμε κατάλληλες συμβάσεις που περιέχουν τυπικές ρήτρες προστασίας δεδομένων για την προστασία αυτών των πληροφοριών και των δικαιωμάτων των ατόμων / χρηστών.

4. Άλλες Αποκαλύψεις. Εκτός από τα παραπάνω, ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εάν έχετε συναινέσει να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με αυτόν τον τρόπο,
 • Θεωρούμε ότι είναι εύλογα απαραίτητο να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη στιγμή. 
 • Αυτή η κοινή χρήση αφορά τα όργανα επιβολής του νόμου ή άλλες κυβερνητικές αρχές.
 • Αυτή η κοινή χρήση γίνεται με σκοπό τη συμμόρφωση με μια αστική, ποινική ή κανονιστική έρευνα, έρευνα κλήτευσης ή κλήτευση από ομοσπονδιακές, πολιτειακές, κυβερνητικές ή τοπικές αρχές.
 • Να ασκήσουμε και να υπερασπίσουμε νομικές αξιώσεις ή αξιώσεις που σχετίζονται με πληρωμές.
 • Όταν μια τέτοια αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων ατόμων, της περιουσίας ή της ασφάλειας της StageYourIdea, των εργαζομένων της StageYourIdea, των πελατών μας ή άλλων.
 • Ως μέρος μιας μελλοντικής ή ολοκληρωμένης συγχώνευσης, εξαγοράς, πτώχευσης ή άλλης συναλλαγής στην οποία το τρίτο μέρος αναλαμβάνει τον έλεγχο του συνόλου ή μέρους της StageYourIdea, και
 • Με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιτρέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης της ενασχόλησης με προστατευμένο λόγο.

5. Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών: Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες που δεν λειτουργούν από εμάς ή για λογαριασμό μας ("Ιστότοποι τρίτων") και παρέχονται αποκλειστικά για διευκόλυνσή σας. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους, θα εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας. Αυτή η Σημείωση Απορρήτου δεν ισχύει για Ιστότοπους τρίτων. Δεν έχουμε ελέγξει τους ιστότοπους τρίτων, δεν ελέγχουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε από το περιεχόμενό τους ή τις πολιτικές απορρήτου τους, εάν υπάρχουν. Δεν υποστηρίζουμε ούτε κάνουμε καμία δήλωση σχετικά με αυτά, ή οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό ή άλλα προϊόντα ή υλικά που βρίσκονται εκεί, ή οποιαδήποτε αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους τρίτων που παρατίθενται ή συνδέονται από τον ιστότοπό μας, θα πρέπει να καταλάβετε ότι το κάνετε με δική σας ευθύνη.

6. Διαχείριση κτιρίου και ιδιοκτήτες: Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες των αιθουσαρχών και των διοργανωτών του Χώρου, όπως πληροφορίες κρατήσεων και πληροφορίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συμφωνίες διαχείρισης ακινήτων με ιδιοκτήτες, εταιρείες διαχείρισης ή/και ιδιοκτήτες ακινήτων για τη διευκόλυνση των Υπηρεσιών Φιλοξενίας Χώρου. Για παράδειγμα, η κράτηση διοργανωτή και οι προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας των Διοργανωτών, ενδέχεται να κοινοποιηθούν στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή/αιθουσάρχη, το προσωπικό, τη ρεσεψιόν ή τον επιστάτη του κτιρίου, του συγκροτήματος ή της κοινότητας όπου κατοικεί ο αιθουσάρχης  ή/και όπου βρίσκεται γεωγραφικά η καταχώριση, για τη διευκόλυνση των Υπηρεσιών Φιλοξενίας των Αιθουσαρχών, τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, την ασφάλεια, τη χρέωση και άλλες υπηρεσίες.

Οποιαδήποτε τρίτα μέρη με τα οποία ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας είναι υποχρεωμένα να διατηρούν τα στοιχεία σας με ασφάλεια και να τα χρησιμοποιούν μόνο για την εκπλήρωση της υπηρεσίας που σας παρέχουν για λογαριασμό της StageYourIdea. Όταν αυτά τα τρίτα μέρη δεν χρειάζονται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση αυτής της υπηρεσίας, θα διαθέσουν αυτές τις λεπτομέρειες σύμφωνα με τις διαδικασίες της StageYourIdea, εκτός εάν οι ίδιοι έχουν νομική υποχρέωση να διατηρούν πληροφορίες (υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου των προσωπικών δεδομένων). Εάν επιθυμούμε να διαβιβάσουμε τα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτο μέρος, θα το πράξουμε μόνο αφού λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν απαιτείται νομικά να κάνουμε κάτι διαφορετικό.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που δεν προσδιορίζουν εύλογα εσάς ή τον οργανισμό σας, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

VI. Διατήρηση Δεδομένων

Διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για όχι περισσότερο από όσο είναι ευλόγως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που τα δεδομένα αυτά συλλέχθηκαν αρχικά σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές διατήρησης δεδομένων μας ή για τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας.

VII. Προστασία

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ασφάλεια οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών παρέχετε. Έχουμε εφαρμόσει εύλογα διοικητικά, τεχνικά και φυσικά μέτρα σε μια προσπάθεια να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε στη φύλαξη και τον έλεγχό μας από κλοπή, απώλεια και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση και αποκάλυψη. Περιορίζουμε την πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες με βάση την ανάγκη γνώσης σε υπαλλήλους και εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών που απαιτούν πρόσβαση για την εκπλήρωση των εργασιακών τους απαιτήσεων.

Όλες οι οικονομικές πληροφορίες που παρέχετε, όπως τα δεδομένα πιστωτικής κάρτας, θα μεταφερθούν γενικά μέσω μιας σύνδεσης Secured Socket Layer (SSL) (υπό την προϋπόθεση ότι υποστηρίζονται ή είναι ενεργοποιημένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας). Παρά αυτές τις προστασίες, οποιεσδήποτε πληροφορίες υποβάλλονται μέσω του Διαδικτύου θα μπορούσαν να υποκλαπούν ή με άλλο τρόπο να καταστραφούν κατά τη μετάδοση και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη ασφάλεια οποιωνδήποτε δεδομένων που υποβάλλονται μέσω Διαδικτύου. Οι ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται σε διακομιστές ή τοποθεσίες που προστατεύονται από διαδικασίες και τεχνολογία που έχουν σχεδιαστεί για να εμποδίζουν εύλογα προβλέψιμες εισβολές από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Οι διακομιστές βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας ανά πάσα στιγμή, αλλά ενδέχεται να φιλοξενούνται, να διαχειρίζονται ή να διατηρούνται με άλλο τρόπο από τρίτους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους έχουμε σύμβαση. Αυτοί οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών δεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα εκτός από την παροχή των υπηρεσιών τους για εμάς.

Όλοι οι υπάλληλοι, στελέχη ή εργολάβοι της StageYourIdea και τρίτοι πάροχοι με πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες υπόκεινται σε ελέγχους πρόσβασης και υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και απαιτούμε από τους τρίτους παρόχους αποθήκευσης δεδομένων να συμμορφώνονται με τα κατάλληλα βιομηχανικά πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών.

Ενώ προσπαθούμε συνεχώς να διασφαλίζουμε ότι τα συστήματα και τα στοιχεία ελέγχου μας ενημερώνονται ώστε να αντικατοπτρίζουν τις τεχνολογικές αλλαγές, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που μεταδίδονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας που βρίσκονται στη διάθεσή σας με δικό σας ρίσκο.

Εάν επικοινωνείτε μαζί μας χρησιμοποιώντας μη ασφαλείς πλατφόρμες / ιστοτόπους ή περιηγητές Διαδικτύου, αναλαμβάνετε τον κίνδυνο να υποκλαπούν, να μην ληφθούν, να καθυστερήσουν, να καταστραφούν ή να ληφθούν από άτομα διαφορετικά από τον προβλεπόμενο παραλήπτη.

Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να χρησιμοποιήσουμε διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να αλλάξετε ορισμένες πληροφορίες που υποβάλατε κατά την εγγραφή (εάν έχετε εγγραφεί στον Ιστότοπο) ανά πάσα στιγμή παρέχοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Κρατήστε τον κωδικό πρόσβασής σας σε ασφαλές μέρος και μην παρέχετε αυτές τις πληροφορίες σε κανέναν. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά την ακρίβεια των δεδομένων σας, καθώς θα χρησιμοποιήσουμε το email, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση κατοικίας σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Δεν θα φέρουμε ευθύνη για τυχόν προβλήματα ή δυσκολίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αδυναμίας σας να διατηρήσετε ενημερωμένα τα στοιχεία σας.

VIII. Διεθνείς Μεταφορές Δεδομένων

Η StageYourIdea δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς θα υποβληθούν σε επεξεργασία στην Ευρώπη και οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη ενδέχεται να διαφέρουν από τους νόμους περί προστασίας δεδομένων όπου διαμένετε.

Όπου μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία εκτός της δικαιοδοσίας όπου διαμένετε, θα λάβουμε όλα τα μέτρα που απαιτούνται από τη νομοθεσία για να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα απορρήτου σας θα συνεχίσουν να προστατεύονται.

IX. Οι Επιλογές σας για Μάρκετινγκ και Διαφήμιση

Όπως οι περισσότερες επιχειρήσεις, η StageYourIdea διαφημίζει και εμπορεύεται τις Υπηρεσίες της με διάφορους τρόπους. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies και σχετικές τεχνολογίες για να σας αναγνωρίσουμε και να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στους ιστότοπούς μας.

X. Πληροφορίες για τους Έλληνες / Χρήστες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σχετικά με τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ της ΕΕ και της Ελλάδας, έχουμε καθήκον να φροντίζουμε να διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή και ενημερωμένα. Επομένως, επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερώσουμε ή να διορθώσουμε τα στοιχεία σας εάν αυτά αλλάξουν ή εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία συλλέξαμε για εσάς είναι ανακριβής.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]

Όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία ορισμένων προσωπικών δεδομένων από μέρους μας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ή/και να μας πείτε να μην επικοινωνήσουμε μαζί σας με ενημερώσεις και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (ή μέρος αυτών) είτε στο σημείο που αυτές οι πληροφορίες συλλέγεται (αφήνοντας το σχετικό πλαίσιο χωρίς επιλογή) ή, όπου δεν επιθυμείτε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας με αυτόν τον τρόπο, ακολουθώντας τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής σε τυχόν επικοινωνίες που σας αποστέλλονται. Λάβετε υπόψη ότι όταν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, δεν θα μπορούμε πλέον να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που βασίζονται στη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος αυτής της Δήλωσης Απορρήτου. Μπορείτε να ζητήσετε:

 • πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς·
 • διορθώσεις ή ενημερώσεις στα στοιχεία σας·
 • τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων·
 • τη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.

Διατηρείτε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε ή να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.

Εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που ορίζονται σε αυτήν την ενότητα, επικοινωνήστε μαζί μας. Ενδέχεται να αρνηθούμε να παρέχουμε πρόσβαση όταν έχουμε νόμιμους λόγους για κάτι τέτοιο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου δεδομένων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να χρεώσουμε ένα τέλος για την πρόσβαση εάν η σχετική νομοθεσία μας το επιτρέπει, οπότε θα διατυπώσουμε τους λόγους για την συγκεκριμένη απόφασή μας.

Εάν υποβάλετε μια καταγγελία περί απορρήτου, θα σας απαντήσουμε για να σας ενημερώσουμε πώς θα χειριστούμε την αξίωσή σας. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες, να συμβουλευτούμε άλλα μέρη και να κρατήσουμε αρχεία σχετικά με την καταγγελία σας.

XI. Συμφωνία και Αλλαγές

Με την υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων μέσω του ιστότοπού μας, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας στοιχείων στη βάση που περιγράφεται παραπάνω. Εάν δεν συμφωνείτε, μην παρέχετε προσωπικά στοιχεία μέσω του ιστότοπού μας.

Καθώς αναπτύσσονται οι τεχνολογίες και οι πρακτικές διακυβέρνησης των πληροφοριών και εξελίσσονται οι νόμοι περί απορρήτου δεδομένων (και οι σχετικές οδηγίες), μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρήσουμε αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου. Επομένως, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές στους όρους της.

Εάν αποφασίσουμε να ενημερώσουμε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα το αναφέρουμε δίπλα στον σύνδεσμο Πολιτική Απορρήτου στην Αρχική Σελίδα του ιστότοπού μας. Εάν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στη Δήλωση Απορρήτου, θα δημοσιεύσουμε ή/και θα κοινοποιήσουμε αυτές τις αλλαγές ευκρινώς πριν τις εφαρμόσουμε. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με προηγούμενες εκδόσεις της Δήλωσης Απορρήτου θα υπόκεινται εν συνεχεία στους όρους της νέας Δήλωσης Απορρήτου.

XII. Στοιχεία Επικοινωνίας

Εάν θέλετε να ενημερώσετε τα στοιχεία σας, να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας ή αν δεν θέλετε να λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ από εμάς στο μέλλον, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.  Λάβετε υπόψη ότι δεν δεχόμαστε αιτήματα για τα δικαιώματα των καταναλωτών μέσω email.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας ή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εμείς ή οι πάροχοι υπηρεσιών μας χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, επικοινωνήστε με τον Κώστα Πολίτη (Διευθύνων Σύμβουλος) στο [email protected].