Δεδομένα & Όροι
StageYourIdea - Όροι Χρήσης
Τελευταία Ενημέρωση: January 2024

Όροι και Προϋποθέσεις 

 

1. Όροι της StageYourIdea 

1.1 Με τη χρήση και την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα StageYourIdea, δίνετε την συγκατάθεσή σας και δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους χρήσης (τους Όρους). Οι Όροι έχουν αντίκτυπο στα νόμιμα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας γι' αυτό σας συνιστούμε να τους διαβάσετε με προσοχή και επιμέλεια. Εάν δεν διατίθεστε να δεσμευτείτε σύμφωνα με τους Όρους, σας προτρέπουμε να μην χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα StageYourIdea και σας συμβουλεύουμε να διαγράψετε οποιονδήποτε λογαριασμό έχετε δημιουργήσει στο πλαίσιο της Πλατφόρμας. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]

1.2. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικαιροποιούμε τους Όρους κατά καιρούς σύμφωνα με την διακριτική μας ευχέρεια. Μπορεί να προβούμε σ΄αυτή την ενέργεια για τεχνικούς ή νομικούς λόγους ή λόγω προσαρμογής της επιχείρησης σε νέες ανάγκες και δεδομένα. Συμφωνείτε στο ότι εάν δεν αποδεχτείτε καμία τροποποίηση στους Όρους μας τότε θα σταματήσετε αμέσως την πρόσβαση και/ή τη χρήση της Πλατφόρμας StageYourIdea. Αν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι κάποια αλλαγή στους Όρους είναι αξιοσημείωτη, θα ειδοποιήσουμε όλους τους Εγγεγραμμένους Χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με λεπτομέρειες σχετικά με την εκάστοτε αλλαγή και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αλλαγής. Διαφορετικά, οι επικαιροποιημένοι Όροι θα τεθούν σε ισχύ μόλις είναι προσβάσιμοι. Είστε επιφορτισμένοι με την ευθύνη να εξετάζετε τακτικά τους Όρους, ώστε να γνωρίζετε τυχόν αλλαγές που γίνονται σε αυτούς. 

1.3. Πως λειτουργεί η Πλατφόρμα StageYourIdea 

Η Πλατφόρμα StageYourIdea συνιστά μια διαδικτυακή αγορά (τύπου marketplace), η πρόσβαση της οποίας γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.stageyouridea.com (η “Πλατφόρμα”), όπου οι Αιθουσάρχες μπορούν να προσφέρουν τις Υπηρεσίες Αίθουσας που διαθέτουν και οι Διοργανωτές μπορούν να κάνουν κράτηση γ΄αυτές τις Υπηρεσίες. Δεν παρέχουμε απευθείας Υπηρεσίες Αίθουσας, ούτε αποτελούμε συμβαλλόμενο μέρος στις συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της Πλατφόρμας, ούτε η Πλατφόρμα λειτουργεί ως αντιπρόσωπος για οποιοδήποτε μέρος συναλλαγής εκτός από το να διευκολύνει τη σύνδεση των μερών. Είμαστε μια Πλατφόρμα που διαμεσολαβεί και δεν δεσμευόμαστε από κανενός είδος συμβολαίου που μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή μεταξύ ενός Διοργανωτή και ενός Αιθουσάρχη. 

 

2. Ορισμοί & Ερμηνεία 

2. 1 Οι λέξεις που ορίζονται στην Συνθήκη 1 θα έχουν την ίδια σημασία όταν χρησιμοποιούνται μέσα στους Όρους. Επιπλέον, οι παρακάτω λέξεις έχουν τις εξής έννοιες: 

“Επισκέπτης”: είναι άτομο τα οποίο δεν είναι εγγεγραμμένος χρήστης της Πλατφόρμας StageYourIdea, και έχει μόνο την δυνατότητα περιήγησης στον ιστότοπο. Ο Επισκέπτης δεν είναι απαραίτητο να έχει συνδεθεί στην Πλατφόρμα StageYourIdea για να περιηγηθεί. Έχει την δυνατότητα: 

α. Να δει όλο το περιεχόμενο και να έχει πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες - δημόσια εκτεθειμένες -πληροφορίες και τα στοιχεία του ιστοτόπου, 

β. Να εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο της Πλατφόρμας ώστε να λαμβάνει όποιου τύπου ειδοποιήσεις ή ενημερώσεις επιθυμεί και να επικοινωνεί με την ομάδα της StageYourIdea μέσω του [email protected]

“Εγγεγραμμένοι Χρήστες”: έχουν όλες τις παροχές ενός Επισκέπτη και μπορούν επιπλέον να:

α. Έχουν πρόσβαση χαρακτηριστικά και λειτουργίες - μη δημόσιου χαρακτήρα - της Πλατφόρμας StageYourIdea που προορίζονται και είναι διαθέσιμα αποκλειστικά για τους Εγγεγραμμένους Χρήστες, 

β. Να έχουν πρόσβαση, να διαχειρίζονται και να ενημερώνουν τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο πλαίσιο της Πλατφόρμας, 

γ. Να δημιουργούν καταχωρίσεις, να συντάσσουν σχόλια και αξιολογήσεις και άλλου τύπου περιεχόμενο εντός της Πλατφόρμας ή/και να αλληλεπιδρούν με άλλους Εγγεγραμμένους Χρήστες της Πλατφόρμας εντός της Πλατφόρμας, 

δ. Να παρέχουν Αίθουσες ή να πραγματοποιούν Κρατήσεις Αιθουσών. 

Η Πλατφόρμα StageYourIdea δεν έχει καμία υποχρέωση να αποδεχθεί κάποιο άτομο ή επιχείρηση ως εγγεγραμμένο χρήστη και έγκειται στην διακριτική μας ευχέρεια αν θα αποδεχθούμε ή θα απορρίψουμε το εκάστοτε αίτημα εγγραφής. Επιπρόσθετα, η StageYourIdea έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει οποιοδήποτε λογαριασμό ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένης - χωρίς περιορισμούς - της περίπτωσης που διαπιστωμένα έχουν παραβιαστεί οι Όροι της Πλατφόρμας. 

Εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να είναι είτε ο Αιθουσάρχης είτε ο Διοργανωτής. 

“Αιθουσάρχης”: κάθε άτομο άνω των 18 ετών που εγγράφεται ως χρήστης και δημιουργεί λογαριασμό στην Πλατφόρμα StageYourIdea με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή εμπορικού ή οικιστικού χώρου με σκοπό να τον διαθέσει στην Πλατφόρμα StageYourIdea για βραχυχρόνιες μισθώσεις, προς πραγματοποίηση δραστηριοτήτων όπως εκδηλώσεις, συναντήσεις, παραγωγές δημιουργίας οπτικοακουστικού περιεχομένου ή/ και άλλων συναφών ή μη δραστηριοτήτων. 

“Διοργανωτής”: κάθε άτομο άνω των 18 ετών που εγγράφεται ως χρήστης και δημιουργεί λογαριασμό στην Πλατφόρμα StageYourIdea με σκοπό την επισκόπηση Αιθουσών και να προβεί σε πιθανή βραχυχρόνια Κράτηση αυτών προς πραγματοποίηση εκδηλώσεων, συναντήσεων, παραγωγών δημιουργίας οπτικοακουστικού περιεχομένου ή/ και άλλων συναφών ή μη δραστηριοτήτων. 

“Αίθουσα”: κάθε είδους χώρος (εμπορικός ή οικιστικός) που μπορεί να καταστεί διαθέσιμος για βραχυχρόνιες μισθώσεις με σκοπό την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, συναντήσεων, παραγωγών δημιουργίας οπτικοακουστικού περιεχομένου ή/ και άλλων συναφών ή μη δραστηριοτήτων. 

“Υπηρεσία Αίθουσας”: η υπηρεσία που αναμένεται να παρέχει ένας Αιθουσάρχης, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας της Αίθουσας. 

2.1.1. Οι λέξεις που αναφέρονται στον ενικό αριθμό περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και, αυτές που αναφέρονται στον πληθυντικό αριθμό περιλαμβάνουν και τον ενικό αριθμό. 

2.1.2. Οι επικεφαλίδες δεν επηρεάζουν την ερμηνεία των Όρων. 

2.1.3. Αναφορές σε Προϋποθέσεις είναι αναφορές που σχετίζονται με προϋποθέσεις των Όρων. Η άσκηση ενός δικαιώματος ή ενδίκου μέσου ενός συμβαλλόμενου μέρους μπορεί να γίνει μετ' επιφυλάξεως παντός δικαιώματος για τα υπόλοιπα δικαιώματα και ένδικα μέσα του μέρους εκτός κι αν ένα δικαίωμα ή το ένδικο μέσο ενός μέρους εκφράζεται ως αποκλειστικό δικαίωμα ή ένδικο μέσο αυτού. 

2.1.4. Οποιαδήποτε φράση εισάγεται από τις λέξεις «περιλαμβάνοντας» ή «περιλαμβάνει» θα ερμηνεύεται ως ενδεικτική και δεν περιορίζει τη γενικότητα των συσχετιζόμενων λέξεων. 

2.1.5. Η αναφορά «καταγράφοντας» ή «καταγεγραμμένο» περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

“Περιεχόμενο της Πλατφόρμας StageYourIdea”: Οτιδήποτε περιλαμβάνει κείμενο, γραφικά, οπτικοακουστικό υλικό, πληροφορία ή οποιοδήποτε άλλο υλικό ψηφιακής μορφής καθώς και το περιεχόμενο που η StageYourIdea διαθέτει μέσω της Πλατφόρμας StageYourIdea.

“Περιεχόμενο Χρήστη”: Όλα τα στοιχεία που παρέχονται από τον εγγεγραμμένο χρήστη (Αιθουσάρχη ή / και Διοργανωτή) ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν στην Πλατφόρμα StageYourIdea συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, εγγράφων, εικόνων, φωτογραφιών, κριτικών ή αντιγράφων, κ.λ.π. 

“ΠΑΧ”: η Πολιτική μας σχετικά με την Αποδεκτή Χρήση. 

“Κράτηση”: μια κράτηση Υπηρεσιών Αίθουσας που συμφωνείται και πραγματοποιείται μεταξύ ενός Διοργανωτή και ενός Αιθουσάρχη βάσει της περιγραφής και των λεπτομερειών που καταγράφει ο εκάστοτε Αιθουσάρχης στην καταχώριση της Αίθουσας και των Υπηρεσιών που παρέχονται στην Αίθουσα, οι οποίες διατίθενται στην Πλατφόρμα της StageYourIdea. 

“Νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων”: οποιοσδήποτε νόμος και κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζεται με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (GDPR). 

“Χρέωση”: η χρέωση που οφείλεται από έναν Διοργανωτή προς τον αντίστοιχο Αιθουσάρχη αναφορικά με μια Κράτηση. 

“Συμβόλαιο Υπηρεσιών”: η σχέση μεταξύ του Αιθουσάρχη και του Διοργανωτή όσον αφορά στην παροχή των Υπηρεσιών Αίθουσας.


 

3. Εγγραφή και Χρήση της Πλατφόρμας StageYourIdea 

3.1 Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως Διοργανωτής στην Πλατφόρμα StageYourIdea, θα πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και νομικά ικανός να συνάψετε σύμβαση. Ως Πλατφόρμα διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε την εγγραφή σας. Εάν εγγράφεστε εξ ονόματος ενός οργανισμού, εγγυάστε ότι είστε από νομικής απόψεως σε θέση να δεσμεύσετε τον οργανισμό τον οποίο εκπροσωπείτε σύμφωνα μ’ αυτούς τους Όρους. 

3.2. Όλες οι λεπτομέρειες που παρέχετε κατά την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα της StageYourIdea θα πρέπει να είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις. Συμφωνείτε να ενημερώνετε τον λογαριασμό σας ώστε να αντικατοπτρίζει τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να πραγματοποιήσετε αναφορικά με τις λεπτομέρειες αυτές ή να απευθυνθείτε σ’ εμάς προκειμένου να κάνουμε εμείς τις επιθυμητές αυτές αλλαγές. Μετά από δική μας αίτηση, και σε ανύποπτο χρόνο οφείλετε να προσκομίζετε αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωσή σας με αυτόν τον Όρο (3.2). Συμφωνείτε επίσης να παρέχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ενδέχεται να απαιτήσουμε από εσάς από καιρού εις καιρόν, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που σχετίζονται με την ταυτότητά σας. Μπορούμε επίσης να ελέγχουμε τις πληροφορίες που παρέχετε, μέσω του περιεχομένου που προβάλλετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρείτε ή με άλλον τρόπο. Ενδέχεται να μην αποδεχθούμε την εγγραφή σας μέχρι να επιβεβαιώσουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες ενημερώνοντάς σας σχετικά. 

3.3. Με την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα StageYourIdea, θα δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση του κωδικού πρόσβασής σας ως απόρρητο δεδομένο. Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα διενεργείται κατά την χρήση του λογαριασμού σας. Λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις για να προστατέψτε τον κωδικό πρόσβασής σας και επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] εάν πιστεύετε ότι έχει υπάρξει μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας. Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε τον λογαριασμό σας σε κανέναν άλλο. Ενδέχεται να αρνηθούμε την πρόσβαση σε έναν κωδικό πρόσβασης εάν έχουμε βάσιμες υποψίες ότι χρησιμοποιείται από μη εξουσιοδοτημένο άτομο ή ότι ο χρήστης παραβιάζει τους Όρους. 

 

4. Χρήση και διαθεσιμότητα Πλατφόρμας StageYourIdea 

4.1 Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως Αιθουσάρχης στην Πλατφόρμα StageYourIdea, θα πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και νομικά ικανός να συνάψετε σύμβαση. Ως Πλατφόρμα διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε την εγγραφή σας. Εάν εγγράφεστε εξ ονόματος ενός οργανισμού, εγγυάστε ότι είστε από νομικής απόψεως σε θέση να δεσμεύσετε τον οργανισμό τον οποίο εκπροσωπείτε σύμφωνα μ’ αυτούς τους Όρους. Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε να μην: 

4.1.1 επιχειρήσετε ν’ αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Πλατφόρμα StageYourIdea ή σε οποιαδήποτε άλλα δίκτυα, διακομιστές ή συστήματα υπολογιστών που συνδέονται με την Πλατφόρμα StageYourIdea 

4.1.2. αλιεύσετε ή αλλιώς να συλλέξετε πληροφορίες οι οποίες δεν είναι δημοσίου χαρακτήρα για άλλον χρήστη και οι οποίες είναι καταχωρημένες στην Πλατφόρμα StageYourIdea (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών διευθύνσεων), χωρίς προηγουμένως να έχετε εξασφαλίσει την γραπτή συγκατάθεση του κατόχου του ότι έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφορίες 

4.1.3. προσθέστε άλλον χρήστη στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή στην λίστα της αλληλογραφίας σας χωρίς την συναίνεσή του μετά από υποχρεωτική γνωστοποίηση ή να χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλου χρήστη ή δικά του στοιχεία επικοινωνίας για σκοπούς αντικοινωνικούς, καταστροφικούς ή πρόκλησης οποιαδήποτε βλάβης σε άλλα πρόσωπα

4.1.4. μεταδίδετε ανεπιθύμητα μηνύματα, αλυσιδωτές επιστολές ή άλλου είδους ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου· 

4.1.5. πραγματοποιείται η πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα της StageYourIdea με την πρόθεση να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, περιεχόμενο ή άλλη τεχνογνωσία για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής - ως προς την Πλατφόρμα της StageYourIdea - Πλατφόρμας 

4.1.6. αναπαράγετε, αναδιανέμετε, πωλείτε, δημιουργείτε παράγωγα έργα από, αποσυμπίληση, ή αποσυναρμολόγηση ολόκληρης ή μέρους της Πλατφόρμας StageYourIdea στον βαθμό που επιτρέπεται ρητά από το νόμο και δεν υπόκειται σε νόμιμο αποκλεισμό. 

4.2. Εργαζόμαστε να διατηρήσουμε και να καταστήσουμε την Πλατφόρμα StageYourIdea πλήρως διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε περιπτώσεις όπου η πρόσβαση μπορεί να διακοπεί, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης συντήρησης ή αναβάθμισης, για επισκευές έκτακτης ανάγκης ή λόγω βλάβης τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων ή/και εξοπλισμού. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας προκειμένου να σας εξυπηρετούμε και να μην παρακωλύουμε την δραστηριότητά σας εντός της Πλατφόρμας είναι να προγραμματίζουμε την διαδικασία συντήρησης και αναβάθμισης εκτός των κανονικών ωρών εργασίας. Ωστόσο, συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για τέτοιες τυχόν διακοπές. Επίσης, δεν φέρουμε ευθύνη εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Πλατφόρμα StageYourIdea για οποιονδήποτε λόγο εμπίπτει στον δικό σας λάθος χειρισμό ή άγνοια, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας σας να χρησιμοποιήσετε τον κατάλληλο εξοπλισμό ή το ανεπαρκές εύρος μετάδοσης της διαδικτυακής σας σύνδεσης.
 

5. Κράτηση 

5.1 Η επικοινωνία σας εντός της Πλατφόρμας StageYourIdea με τους Αιθουσάρχες θα πρέπει να καταγραφεί και ν’ αναρτηθεί με δίκαιο, έντιμο και επαγγελματικό τρόπο και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμμορφώνεται με την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης της Πλατφόρμας. 

5.2 Εάν συμφωνείτε ν’ αγοράσετε και ο Αιθουσάρχης συμφωνεί να παρέχει τις Υπηρεσίες της Αίθουσας που διαθέτει, ισχύουν οι όροι της κράτησης και αντιστοίχως εγγυάστε και μας δηλώνετε ότι θα συμμορφωθείτε με τις διατάξεις της κράτησης. Ωστόσο, για την αποφυγή αμφιβολιών, έχετε την δυνατότητα να μην πραγματοποιήσετε καμία Κράτηση όταν οι όροι της κράτησης δεν συμμορφώνονται με τους Όρους της Πλατφόρμας, ιδίως όσον αφορά στην πληρωμή των χρεώσεων Παροχής των Υπηρεσιών Αίθουσας. Η Κράτηση μπορεί να είναι μια γραπτή συμφωνία ή να διευθετηθεί μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5.3 Λόγω του ότι η Πλατφόρμα δεν συνιστά μέρος της κράτησης όλα τα ζητήματα, οι ανησυχίες και/ή Ερωτήσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες Αίθουσας θα πρέπει να τεθούν εξ αρχής με τον Αιθουσάρχη. 

5.4 Σας ζητάμε να σεβαστείτε την περιουσία των άλλων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια Αίθουσα την οποία έχετε κάνει κράτηση μέσω της Πλατφόρμας StageYourIdea μόνο για νόμιμους σκοπούς. Εσείς, οι συνεργάτες και οι καλεσμένοι σας δεν θα πρέπει να προκαλέσουν οποιαδήποτε ζημιά στην Αίθουσα όπου έγινε ή οποιαδήποτε ενόχληση σε άλλους. Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις σχετικές πολιτικές που ορίζει ο Αιθουσάρχης για την Αίθουσα που σας παρέχει. Θα πρέπει να θέσετε σε ισχύ την κατάλληλη ασφάλιση ευθύνης που ενδέχετε ν’ αναλάβετε σε σχέση με μια κράτηση βάσει αυτών των Όρων. 

5.6 Καλούμε επίσης τους Αιθουσάρχες να συμμορφώνονται με την Νομοθεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα το κάνουν. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων από κάποιον Αιθουσάρχη παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Αιθουσάρχη. 

5.7 Οφείλετε να μας υπερασπιστείτε, να μας αποζημιώσετε και να μας διατηρήσετε αποζημιωμένους και ασφαλείς έναντι τυχόν κόστους, απωλειών, ζημιών, εξόδων και υποχρεώσεων που μπορεί να υποστούμε ή να προκύψουν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε αξίωσης τρίτων μερών ή κατηγοριών που μπορεί να μάς αποδοθούν από έναν Αιθουσάρχη σε σχέση με δικές σας πράξεις ή παραλείψεις. Με την καταβολή αυτής της αποζημίωσης αποφεύγετε την κατάργηση του λογαριασμού σας στην Πλατφόρμα StageYourIdea. 

5.8 Εσείς και ο Αιθουσάρχης μπορείτε να ακυρώσετε μια Κράτηση στην Πλατφόρμα StageYourIdea αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους όρους της Κράτησης και την πολιτική ακύρωσης που σας επικοινωνήθηκε και γνωστοποιήθηκε από τον Αιθουσάρχη. 

 

6. Χρεώσεις στο πλαίσιο της Κράτησης 

6.1 Οφείλετε να συμφωνήσετε με τον Αιθουσάρχη τους όρους πληρωμής για την Χρέωση. Η τελική Χρέωση που έχει συμφωνηθεί ενδέχεται να είναι διαφορετική από την Χρέωση που διαφημίζεται για την εκάστοτε Αίθουσα στην Πλατφόρμα StageYourIdea. Έχετε την δυνατότητα να πληρώσετε για την Κράτηση της Αίθουσας με απευθείας συμφωνία με τον Αιθουσάρχη.

 

7. Πνευματική ιδιοκτησία - δικαίωμα κυριότητας

7.1 Η Πλατφόρμα StageYourIdea ανήκει στην και λειτουργεί από την STAGEYOURIDEA E.E.. Οι οπτικές διεπαφές, τα γραφικά, ο σχεδιασμός, η συλλογή, οι πληροφορίες, ο κωδικός του υπολογιστή, τα προϊόντα, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και όλα τα άλλα στοιχεία της Πλατφόρμας (“Περιεχόμενο της Πλατφόρμας StageYourIdea”) προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων κυριότητας και από την ισχύουσα νομοθεσία. Όλο το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας StageYourIdea αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της STAGEYOURIDEA E.E.. Το σύνολο των εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών και εμπορικών ονομασιών ανήκουν στην STAGEYOURIDEA E.E.. Έχετε το δικαίωμα να προβάλετε, να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε αποσπάσματα από την Πλατφόρμα StageYourIdea αποκλειστικά για δική σας χρήση προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και να εκτελέσετε τις υποχρεώσεις σας βάσει των παρόντων Όρων αλλά για κανέναν άλλο σκοπό πλην των προαναφερθέντων. Ειδάλλως απαγορεύεται να αντιγράψετε, να επεξεργαστείτε, να αλλάξετε, να αναπαράγετε, να δημοσιεύσετε, να εμφανίσετε, να διανείμετε, να αποθηκεύσετε, να μεταδώσετε, να εκμεταλλευτείτε για εμπορικούς σκοπούς, να διαδώσετε με οποιαδήποτε μορφή ή να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της Πλατφόρμας StageYourIdea χωρίς την άδειά μας. 

7.2 Όταν υποβάλλεται Περιεχόμενο Χρήστη στη Πλατφόρμα StageYourIdea, παραχωρείτε στην STAGEYOURIDEA E.E. ένα μη αποκλειστικό, διαρκές, δωρεάν, αμετάκλητο και υπό πλήρη αδειοδότηση δικαίωμα χρήσης, τροποποίησης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, μετάφρασης, δημοσίευσης, δημιουργίας παραγώγων έργων, διανομής και εμφάνισης του συγκεκριμένου Περιεχομένου Χρήστη σε όλο τον κόσμο σε οποιοδήποτε μέσο. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε κύριος ή με άλλο τρόπο ελέγχων όλων των δικαιωμάτων του Περιεχομένου Χρήστη σας· ότι το Περιεχόμενο Χρήστη είναι ακριβές· και ότι η χρήση του Περιεχομένου Χρήστη δεν παραβιάζει τους παρόντες Όρους και δεν θα προκαλέσει βλάβη σε οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα. Θα αποζημιώνετε την STAGEYOURIDEA E.E. αναφορικά με οποιαδήποτε αξίωση απορρέει από το Περιεχόμενο Χρήστη. Η STAGEYOURIDEA E.E. μπορεί να παρακολουθεί και να επεξεργάζεται ή να αφαιρεί οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη κατά την αποκλειστική της κρίση. Η STAGEYOURIDEA E.E. δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη.

7.3 Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο της Πλατφόρμας StageYourIdea προσβάλλει τα πνευματικά σας δικαιώματα, μπορείτε να μας υποβάλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μια ειδοποίηση που να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

7.3.1. φυσική ή ψηφιακή υπογραφή ατόμου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου οποιουδήποτε αποκλειστικού δικαιώματος το οποίο φέρεται ότι παραβιάζεται· 

7.3.2. ταυτοποίηση του περιεχομένου (κείμενο, οπτικοακουστικό κ.ά.) το οποίο υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και το οποίο φέρεται να έχει αντιγραφεί ή

7.3.3. ταυτοποίηση του υλικού (κείμενο, οπτικοακουστικό κ.ά) το οποίο φέρεται ότι αντιγράφηκε· στο βαθμό που δεν έχουμε ήδη, επαρκή στοιχεία επικοινωνίας ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ή/και της ταχυδρομική σας διεύθυνση· 

7.3.4. μια δήλωση ότι έχετε, καλή τη πίστη, την πεποίθηση ότι η χρήση του υλικού εντός της Πλατφόρμας StageYourIdea δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή/και τον νόμο 

7.3.5. Μια δήλωση ότι οι πληροφορίες που εκτίθενται στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και υπό την ποινή νομικών κυρώσεων ή ψευδορκίας, είστε, εξουσιοδοτημένοι να ενεργήσετε για λογαριασμό, του κατόχου του αποκλειστικού δικαιώματος το οποίο φέρεται ότι έχει παραβιαστεί. 
 

8. Αποποίηση Ευθύνης - Εφιστούμε την προσοχή σας συγκεκριμένα σ’ αυτήν την Συνθήκη 

8.1 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Πλατφόρμα StageYourIdea παρέχεται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και διευκόλυνσης της επικοινωνίας μεταξύ των Αιθουσαρχών και των Διοργανωτών. Επαφίεται απολύτως στην δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι μια Αίθουσα είναι κατάλληλη για τους σκοπούς σας και να κοινοποιήσετε καταλλήλως αυτούς τους σκοπούς στον Αιθουσάρχη. 

8.2 Δεν εγγυόμαστε ούτε ισχυριζόμαστε ότι οποιοσδήποτε Αιθουσάρχης θα συμφωνήσει να παρέχει τις Υπηρεσίες που περιγράφει στην καταχώρισή του σε εσάς ή ότι θα βρείτε κάποια Αίθουσα ή Υπηρεσίες που είναι κατάλληλες για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων που σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε.

8.3 Δεν εγγυόμαστε: 

8.3.1 την καταλληλότητα μιας Αίθουσας ή/και των Υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο διεξαγωγής δραστηριοτήτων (εκδηλώσεων, συναντήσεων, παραγωγών περιεχομένου κ.ά.) σ΄αυτή· 

8.3.2 την ακρίβεια οποιασδήποτε περιγραφής της Αίθουσας, και/ή την επίδειξη της αρμόζουσας συμπεριφοράς οποιουδήποτε Αιθουσάρχη στο πλαίσιο κάποιας Κράτησης. 

8.2.3. την επίδειξη αρμόζουσας συμπεριφοράς οποιουδήποτε Διοργανωτή στο πλαίσιο κάποιας Κράτησης. 

8.2.4. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη εκ μέρους του Αιθουσάρχη ή αναφορικά με τις παρεχόμενες από αυτόν Υπηρεσίες Αίθουσας ή οποιοδήποτε άλλη αποτυχία εκ μέρους του Αιθουσάρχη να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες Αίθουσας έχει υποσχεθεί ότι θα προσφέρει ή αναμένατε να προσφέρει. 

8.4 Το περιεχόμενό μας διατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν πρέπει να βασίζεστε σ’ αυτό εκλαμβάνοντάς το ως συμβουλή ή προτροπή. 

8.5 Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε την ευθύνη για σύμβαση που συνήφθηκε με σκοπό την αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή άλλως για οποιαδήποτε: 

8.5.1. απώλεια κέρδους, αναμενόμενων κερδών ή αποτυχία οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας· 

8.5.2. απώλεια δεδομένων και περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε καταχωρήσει εντός της Πλατφόρμας StageYourIdea 

8.5.3. απώλεια ευκαιρίας 

8.5.4. απώλεια εσόδων ή σπατάλη δαπανών·

8.5.5. απώλεια φήμης ή πελατείας· και/ή της επακόλουθης, ειδικής ή τυχαίας απώλειας ή ζημίας. 

8.5.6. Φέρουμε την ευθύνη απέναντί σας μόνο για άμεσες απώλειες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της παραβίασης των Όρων της Πλατφόρμας StageYourIdea από την ίδια την Πλατφόρμα ή από αμέλειά μας· η μέγιστη ευθύνη απέναντί σας είτε αφορά σε σύμβαση, είτε σε αδικοπραξία ή άλλως δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει σε αντίτιμο την Αμοιβή που λάβαμε για την προβολή των Υπηρεσιών Αίθουσας που αποτελούν το αντικείμενο της αξίωσης ή εάν δεν υπάρχουν Υπηρεσίες Αίθουσας ως αντικείμενο της αξίωσης, το ανώτατο όριο του αντιτίμου ανέρχεται στα 240 €. 

8.6 Κανένα σημείο που υπάγεται στους Όρους δεν θα πρέπει να εκλειφθεί ότι αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλειά μας, για απάτη ή δόλια παραπλανητική δήλωση ή για οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί από το Ελληνικό δίκαιο. 

 

9. Καταστρατήγηση 

9.1 Εάν διατηρείτε λογαριασμό στην Πλατφόρμα StageYourIdea, τότε μπορείτε μόνο να πραγματοποιήσετε Κράτηση για τις Υπηρεσίες Αίθουσας με τον εκάστοτε Αιθουσάρχη μέσω της Πλατφόρμας StageYourIdea, ενόσω διατηρείτε αυτό τον λογαριασμό και για 12 μήνες μετά τον τερματισμό του λογαριασμού σας για οποιονδήποτε λόγο. 

9.2. Οποιαδήποτε παραβίαση της Συνθήκης 9, συνιστά ουσιώδη παραβίαση των Όρων και έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας διεκδικώντας την κατάλληλη αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία έχει προκληθεί από την πλευρά σας. 

 

10. Κατάργηση ή Αναστολή 

10.1 Μπορούμε να αναστείλουμε ή να καταργήσουμε τον λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα StageYourIdea ανά πάσα στιγμή και χωρίς να είμαστε υπόλογοι απέναντί σας για οποιονδήποτε ή κανένα λόγο, σε περίπτωση που: 

10.1.1 οποιαδήποτε πληροφορία που μας παρέχετε δεν είναι αληθινή ή δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε ή να πιστοποιήσουμε την αυθεντικότητα μιας τέτοιας πληροφορίας· 

10.1.2. παραβιάζετε οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων· ή/και λαμβάνουμε παράπονα ή εγείρονται διαφωνίες σε σχέση με τις δραστηριότητές σας στην Πλατφόρμα StageYourIdea. 

10.2 Oι Διοργανωτές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας ανά πάσα στιγμή για να καταργήσουν τον λογαριασμό τους στην Πλατφόρμα StageYourIdea μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης [email protected] στέλνοντάς μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το σχετικό αίτημα. 

10.3. Μετά την κατάργηση του λογαριασμού σας στην Πλατφόρμα StageYourIdea με δική σας πρωτοβουλία, οποιαδήποτε Kράτηση πραγματοποιήσατε πριν από την κατάργηση του λογαριασμού σας, θα παραμένει σε ισχύ. Για τους αιθουσάρχες (πρώιμοι αιθουσάρχες) οι οποίοι έλαβαν παρουσίαση της καταχώρισής τους (φωτογράφιση & εικονική περιήγηση) άνευ καταβολής αντιτίμου (προκαταβολή) θα υπάρξει αποζημίωση η οποία ανέρχεται στο κόστος των 2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

10.4 Μετά την κατάργηση του λογαριασμού σας από εμάς, οφείλετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα StageYourIdea και δεν θα πρέπει να επιχειρήσετε να επανεγγραφείτε στη Πλατφόρμα StageYourIdea χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε άλλο όνομα. 

 

11. Σύνδεση 

11.1 Μπορείτε να συνδέεστε με την Αρχική μας σελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο δίκαιο και νόμιμο και δεν βλάπτει ούτε εκμεταλλεύεται τη φήμη μας. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο που να προτείνει οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης, έγκρισης ή αποδοχής εκ μέρους μας ερήμην μας. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο από κανέναν ιστότοπο που δεν ανήκει σε εσάς. Ο ιστότοπός μας δεν θα πρέπει να πλαισιώνεται από κανένα άλλο ιστότοπο, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε άλλο μέρος του ιστότοπού μας εκτός από την Αρχική μας σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση. Ο ιστότοπος από τον οποίο συνδέεστε πρέπει να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τις προδιαγραφές περιεχομένου που ορίζονται στους παρόντες Όρους. 

11.2. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους για παραπομπή σε άλλους ιστότοπους και πηγές που παρέχονται από τρίτα μέρη. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για την ενημέρωσή σας, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστοτόπων ή πηγών και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους. 

 

12. Γενικά 

12.1. Δεν υφίσταται κοινοπραξία, εταιρική συνεργασία, εργασιακή ή υπαλληλική σχέση μεταξύ υμών και της Πλατφόρμας, η οποία να προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης της Πλατφόρμας StageYourIdea. 

12.2. Οι Όροι (όπως τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν) συνιστούν την συνολική συμφωνία που αφορά στη χρήση της Πλατφόρμας StageYourIdea εκ μέρους σας. 

12.3. Εάν οποιοσδήποτε Όρος κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο άκυρος, ακυρώσιμος ή ανίσχυρος, τότε ο Όρος αυτός θα είναι άκυρος, ακυρώσιμος ή ανίσχυρος μόνο κατά την έκταση της οικείας διάταξης, χωρίς αυτό να επιδρά στο κύρος των υπολοίπων Όρων. 

12.4. Εάν δεν επιμείνουμε αμέσως στο να πράξετε βάσει όσων προβλέπονται στους Όρους της Πλατφόρμας StageYourIdea ή εάν καθυστερήσουμε να λάβουμε μέτρα εναντίον σας σε σχέση με οποιοδήποτε παραβίαση, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν οφείλετε να πράξετε με βάση όσα προβλέπονται στους Όρους της Πλατφόρμας StageYourIdea και αυτό δεν θα μας εμποδίσει από το να λάβουμε μέτρα εναντίον σας σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 

12.5. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να αναθέσετε ή να μεταφέρετε με άλλον τρόπο τον λογαριασμό σας ή τις υποχρεώσεις σας βάσει των Όρων χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Μπορούμε ν΄αναθέτουμε ή με άλλο τρόπο να μεταβιβάζουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά τους Όρους σε τρίτα μέρη. 

12.6. Οποιαδήποτε ενημέρωση προς εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κανονικού ταχυδρομείου ή ειδοποίησης ή συνδέσμων στην Πλατφόρμα StageYourIdea αποτελεί αποδεκτή ενημέρωση για εσάς σύμφωνα με τους Όρους. 

12.7. Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων, η οποία ρητά ή σιωπηρά αποσκοπεί στο να τεθεί σε ισχύ ή να συνεχίσει να ισχύει μετά την κατάργηση ή τη λήξη των παρόντων Όρων θα παραμένει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Οποιαδήποτε δικαιώματα, ένδικα μέσα, υποχρεώσεις ή ευθύνες των εμπλεκόμενων μερών που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι την ημερομηνία της κατάργησης της εκάστοτε διάταξης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να διεκδικηθεί αποζημίωση σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων που υπήρχε πριν από την ημερομηνία κατάργησης της συγκεκριμένης διάταξης δεν επηρεάζονται. 

12.8 Οι Όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο και συμφωνείτε να υπάγεσθε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
 

13. Συνδρομητικές Υπηρεσίες 

Ορισμοί: 

"Συνδρομή" σημαίνει η συνδρομή που αγοράστηκε από έναν Αιθουσάρχη και η οποία δίνει το δικαίωμα στον Αιθουσάρχη να έχει πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες που παρέχει η Πλατφόρμα StageYourIdea. 

Οι "Συνδρομητικές Υπηρεσίες" συνιστούν τις Υπηρεσίες που προσφέρονται ως μέρος μιας Συνδρομής.

"Τέλη συνδρομής" συνιστούν τα τέλη συνδρομής που καταβάλλονται από έναν Αιθουσάρχη στην Πλατφόρμα StageYourIdea για τις Συνδρομητικές Υπηρεσίες που παρέχει η Πλατφόρμα. 

Η «Αρχική Διάρκεια Συνδρομής» είναι η ελάχιστη διάρκεια των Συνδρομητικών Υπηρεσιών. 

Η «Περίοδος Ανανέωσης» είναι μια διαδοχική περίοδος που έπεται της «Αρχικής Διάρκειας Συνδρομής», και λήγει στην «Ημερομηνία Ανανέωσης». 

Η «Ημερομηνία Ανανέωσης» είναι την τελευταία ημέρα της «Περιόδου Ανανέωσης». 

Η «Διαφημιζόμενη Τιμή» είναι η τιμή για την οποία ο Αιθουσάρχης προτίθεται να παρέχει Υπηρεσίες Αίθουσας.


 

14. Γενικές Διατάξεις 

14.1 Η ελάχιστη αρχική διάρκεια συνδρομής (πλάνο) που απαιτείται για όλα τα συνδρομητικά πακέτα είναι οι τρεις (3) μήνες, πλην της ετήσιας συνδρομής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. 

14.2 Ο Αιθουσάρχης θα κληθεί να εγγραφεί σε συνδρομητικό πακέτο που θα επιλέξει ο ίδιος χωρίς να ζητηθεί πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Παρέχεται δωρεάν περίοδος δοκιμής της συνδρομητικής υπηρεσίας διάρκειας δεκατεσσάρων (14) ημερών έπειτα από την οποία εφόσον η Πλατφόρμα StageYourIdea έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον / ζήτηση για την Αίθουσα (2 αιτήματα) εντός αυτού του χρονικού διαστήματος θα ζητηθεί πιστωτική / χρεωστική κάρτα μέσω του ChargeBee, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αγορά του συνδρομητικού πακέτου που επιλέχθηκε από τον Αιθουσάρχη και η συνδρομή θα ανανεώνεται αυτόματα σε μηνιαία ή ετήσια βάση, ανάλογα με την Περίοδο Ανανέωσης που έχει επιλεγεί από τον Αιθουσάρχη κατά την αγορά της Συνδρομής. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η προσέλκυση δύο 2 αιτημάτων εντός αυτού του χρονικού διαστήματος (14 ημερών) τότε η δωρεάν περίοδος δοκιμής για τον Αιθουσάρχη θα επεκταθεί έως ότου επιτευχθεί αυτή η συνθήκη. Σε περίπτωση που συμβεί νωρίτερα της παρέλευσης του χρονικού διαστήματος που έχει οριστεί δε θα ζητηθεί η πραγματοποίηση αγοράς κάποιου από τα συνδρομητικά πακέτα πάρα μόνον όταν συμπληρωθεί η δοκιμαστική περίοδος των δεκατεσσάρων (14) ημερών. 

14.3 Ως ένδειξη προσέλκυσης ενδιαφέροντος (από Διοργανωτές) θεωρείται η ενέργεια αγοράς Υπηρεσίας Αίθουσας του Αιθουσάρχη (αίτημα κράτησης) και η αποδοχή αυτών των αιτημάτων από τον Αιθουσάρχη.

14.4 Εάν θέλετε να ακυρώσετε το πλάνο σας, θα πρέπει να επιδόσετε γραπτή βεβαίωση 30 μέρες πριν την λήξη του. Έπειτα, η Καταχώριση Αίθουσας θα αφαιρεθεί από την Πλατφόρμα StageYourIdea μετά από χρονική περίοδο 30 ημερών. 

14.5 Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκρύπτουμε ή να αφαιρούμε Αίθουσες από την Πλατφόρμα StageYourIdea στην περίπτωση που υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί έως ότου οι λογαριασμοί εξοφληθούν πλήρως. 

14.6 Ενδεχόμενες Αίθουσες που υπάγονται σε συνδρομητικό πλάνο μπορούν να αφαιρεθούν από την Πλατφόρμα, εάν υπάρχει <90 % ποσοστό απόκρισης σε λιγότερο από 48 ώρες, με γραπτή προειδοποίηση και ειδοποίηση. 

14.7 Για τους χρήστες που έχουν φθάσει έως και την σελίδα εξόδου της διαδικασίας εγγραφής τους στην Πλατφόρμα StageYourIdea τα στοιχεία που αποθήκευσαν στην καρτέλα εγγραφής τους θα είναι διαθέσιμα για 30 ημέρες και θα τους αποστέλλονται ειδοποιήσεις υπενθύμισης για να ολοκληρώσουν την αγορά συνδρομητικού πλάνου καθώς και για σκοπούς ποιοτικής αναβάθμισης της Πλατφόρμας StageYourIdea. Μπορούν να αλλάξουν τη συγκατάθεσή τους από την σελίδα εισόδου ανά πάσα στιγμή. 

14.8. Οι Συνδρομητικές Υπηρεσίες τίθενται σε εφαρμογή την ημερομηνία κατά την οποία το Μέλος εγγράφεται για τις Συνδρομητικές Υπηρεσίες. Αρχικά θα εγγραφεί για την Αρχική Διάρκεια Συνδρομής και, στη συνέχεια, οι Συνδρομητικές Υπηρεσίες θα ανανεώνονται αυτόματα μετά από κάθε Περίοδο Ανανέωσης (μηνιαία ή ετήσια), εκτός εάν κάποιο από τα εμπλεκόμενα μέρη ειδοποιήσει το άλλο μέρος εγγράφως για τον επικείμενο τερματισμό της συνδρομής του, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από το τέλος οποιασδήποτε Περιόδου Ανανέωσης. 

14.9 Εάν ο Αιθουσάρχης επιθυμεί να τερματίσει μια Συνδρομή πριν από το τέλος της Περιόδου Ανανέωσης ή αφαιρέσει την Αίθουσα που διαθέτει, από την Πλατφόρμα StageYourIdea πριν από το τέλος της Περιόδου Ανανέωσης, η εναπομείνασα περίοδος της Συνδρομής που δεν χρησιμοποιείται θα καταπίπτει και τα αντίστοιχα τέλη Συνδρομής δεν θα αποζημιώνονται. 

 

15. Δημιουργία Καταχώρισης Αίθουσας 

15.1 Μόλις εγκριθείτε από την ομάδα της StageYourIdea ως Αιθουσάρχης, μπορείτε απευθείας να δημιουργήσετε μια καταχώριση για μια Αίθουσα. 

15.2 Οι Αιθουσάρχες μπορούν να επικοινωνούν με τους Διοργανωτές όταν τους αποστέλλεται αίτημα κράτησης. 

15.3. Ως Αιθουσάρχες αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε Καταχώριση δημιουργήθηκε μέσω του λογαριασμού σας στην StageYourIdea και αντίστοιχα εγγυάσθε και το εκπροσωπείτε ότι, για την δημιουργία και τη διατήρηση οποιασδήποτε Καταχώρισης: 

15.3.1 Έχετε το αναφαίρετο δικαίωμα να δημιουργήσετε την Καταχώριση και να προσφέρετε, να λάβετε και να παρέχετε Κρατήσεις για την Αίθουσα την οποία προσφέρετε σε καθορισμένες ημερομηνίες και χρονικές περιόδους οι οποίες αναγράφονται ρητά στην Καταχώριση. 

15.3.2. η Καταχώριση δεν παραβιάζει καμία συμφωνία που έχετε συνάψει με οποιοδήποτε τρίτο μέρος 

15.3.3. η Καταχώριση είναι ακριβής, πλήρης και επικαιροποιημένη. 

15.4 Ένας Αιθουσάρχης μπορεί να τροποποιήσει ή να ενημερώσει μια Καταχώριση ανά πάσα στιγμή πριν από τη συμμετοχή του σε κάποια συμφωνία με έναν Διοργανωτή βάσει αυτής της Καταχώρισης και υπόκεινται πάντα στη διαδικασία Έγκρισης των Καταχωρήσεων που ακολουθεί η Πλατφόρμα StageYourIdea. Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του Αιθουσάρχη και του Διοργανωτή, οι Συμφωνίες που βασίζονται σε μια συγκεκριμένη Καταχώριση θα ενσωματώνουν αυτήν την Καταχώριση όπως είχε συσταθεί τη στιγμή που απεστάλει το Αίτημα από τον Διοργανωτή, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση, ενημέρωση ή απόσυρση. 

15.5. Ένας Αιθουσάρχης οφείλει να εισαγάγει τη δημοσίως Διαφημιζόμενη Τιμή διάθεσης του χώρου του στη Πλατφόρμα StageYourIdea για την Αίθουσά του. Η Διαφημιζόμενη Τιμή της Αίθουσας στη Πλατφόρμα StageYourIdea μπορεί να εμφανιστεί με έναν από τους τέσσερις ακόλουθους τρόπους, πάντα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

15.5.1 Μίσθωση Αίθουσας (ημερήσια / ωριαία χρέωση): Αυτή η τιμολόγηση «από» υποδεικνύει την τιμή για την οποία η Αίθουσα μπορεί να αιτηθεί για Κράτηση ανά ώρα ή/και ανά ημέρα. Ο Αιθουσάρχης οφείλει να δημοσιεύει ακριβείς τιμές και δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί η τιμή μόλις πραγματοποιήσει την Κράτηση ο εκάστοτε Διοργανωτή. Ο Αιθουσάρχης μπορεί να ενημερώσει την τιμή ανά πάσα στιγμή (αν και οι αλλαγές αυτές δεν θα εφαρμοστούν για Κρατήσεις που έχουν επιβεβαιωθεί σύμφωνα με την προηγούμενη τιμολόγηση) και μπορεί να διαφοροποιήσει την τιμή ανά ημέρα της εβδομάδας ή ανά εποχιακή σεζόν εφαρμόζοντας ευέλικτη τιμολόγηση. Οι τιμές δεν πρέπει να είναι υψηλότερες από την τιμή που προσφέρεται η Αίθουσα σε πελάτες που απευθύνονται στον Αιθουσάρχη εκτός της Πλατφόρμας StageYourIdea. 

15.5.2. Ελάχιστη Δαπάνη: Αυτή η τιμολόγηση «από» υποδεικνύει την τιμή για την οποία η Αίθουσα μπορεί να κρατηθεί στη βάση μιας ελάχιστης χρέωσης για κατανάλωση τροφίμων-φαγητών ή/και ποτών. Ο Αιθουσάρχης δεν δύναται να τροποποιήσει την Ελάχιστη Δαπάνη από τη στιγμή που ο Διοργανωτή έχει πραγματοποιήσει την Κράτηση. Ο Αιθουσάρχης μπορεί να ενημερώσει την τιμή ανά πάσα στιγμή (αν και οι αλλαγές αυτές δεν θα εφαρμοστούν για Κρατήσεις που έχουν επιβεβαιωθεί σύμφωνα με την προηγούμενη τιμολόγηση) και η τιμή μπορεί να ποικίλλει είτε ανά ημέρα της εβδομάδας ή ανά μήνα του έτους ή κατά παραγγελία περιόδους εφαρμόζοντας ευέλικτη τιμολόγηση. Οι τιμές δεν πρέπει να είναι υψηλότερες από την τιμή που προσφέρεται σε πελάτες που απευθύνονται στον Αιθουσάρχη εκτός της Πλατφόρμας StageYourIdea. 

15.5.3. Τιμή ανά άτομο: Αυτή η τιμολόγηση «από» υποδεικνύει την τιμή για την οποία η Αίθουσα μπορεί να κρατηθεί ανά προσκεκλημένο, ανά ημέρα ή ανά συνεδρίαση, ή παροχή ιδιωτικού καταλόγου εστίασης. Ο Αιθουσάρχης μπορεί να ενημερώσει την τιμή ανά πάσα στιγμή (αν και οι αλλαγές αυτές δεν θα εφαρμοστούν για Κρατήσεις που έχουν επιβεβαιωθεί σύμφωνα με την προηγούμενη τιμολόγηση) και η τιμή μπορεί να ποικίλλει είτε ανά ημέρα της εβδομάδας ή ανά σεζόν εφαρμόζοντας ευέλικτη τιμολόγηση. Οι τιμές δεν πρέπει να είναι υψηλότερες από την τιμή που προσφέρεται σε πελάτες που απευθύνονται στον Αιθουσάρχη εκτός της Πλατφόρμας StageYourIdea. 

15.5.4 Τιμή Μετά από Αίτημα (ΤΜΑ): Η επιλογή αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως έσχατη λύση και μόνο εφόσον ο Αιθουσάρχης δεν επιθυμεί να εφαρμόσει μια από τις παραπάνω επιλογές. Παρακαλούμε να έχετε υπόψιν πως όσες Αίθουσες είναι τιμολογημένες κατά αυτόν τον τρόπο είναι βάσει προεπιλογής τοποθετημένες στο πιο χαμηλό σημείο (στο τέλος) της Σελίδας Αναζήτησης (κάτω από όλες τις υπόλοιπες Αίθουσες) ανεξάρτητα από το πακέτο που έχει επιλεγεί από τον εκάστοτε Αιθουσάρχη.

15.6 Ένας Αιθουσάρχης οφείλει να παρέχει και να εμφανίζει τη Διαφημιζόμενη Τιμή της κάθε Αίθουσας στην Πλατφόρμα StageYourIdea με τρόπο που να είναι σαφής, ακριβής και όχι παραπλανητικός ώστε να παρέχονται στους Διοργανωτές επαρκείς πληροφορίες για να προβούν σε σύγκριση τιμών και σε ενημερωμένες επιλογές. 

15.7. Όπου μια Διαφημιζόμενη Τιμή στην Πλατφόρμα της StageYourIdea είναι ενδεικτική του Τέλους Ενοικίασης Αίθουσας, οι Αιθουσάρχες θα πρέπει να υποδείξουν ότι αυτό πράγματι συμβαίνει στην εφαρμοστέα Καταχώριση και, όπου μπορεί να εφαρμοστεί, να εξηγήσουν με σαφήνεια τις παραλλαγές που μπορεί να ισχύσουν και τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστεί το Τέλος Ενοικίασης Αίθουσας.

15.8. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Διαφημιζόμενη Τιμή Αίθουσας στην Πλατφόρμα της StageYourIdea θα πρέπει να συμμορφώνεται με την Εγγύηση Χαμηλής Τιμής της StageYourIdea, η οποία περιγράφεται αναλυτικά ως εξής: 

15.8.1. Ο Αιθουσάρχης συμφωνεί στο να διασφαλίσει ότι η Αίθουσα θα διαφημιστεί στην Πλατφόρμα της StageYourIdea στη χαμηλότερη δυνατή τιμή η οποία δεν είναι πιο υψηλή από αυτή που διαφημίζεται ή προσφέρεται για την Αίθουσα στον ιστότοπο που ενδεχομένως να διατηρεί ο Αιθουσάρχης ή μέσω του δικού του υλικού μάρκετινγκ. 

15.8.2. Ο Αιθουσάρχης συμφωνεί στο να διασφαλίσει ότι η Αίθουσα προσφέρεται και κρατείται μέσω Συμφωνίας από τους Διοργανωτές της StageYourIdea στη χαμηλότερη δυνατή τιμή η οποία δεν είναι πιο υψηλή από αυτή που διαφημίζεται ή προσφέρεται για την Αίθουσα στον ιστότοπο που ενδεχομένως να διατηρεί ο Αιθουσάρχης ή μέσω του δικού του υλικού μάρκετινγκ.

15.9 Η Πλατφόρμα StageYourIdea διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάζονται οι Καταχωρίσεις στους επισκέπτες ή / και τους χρήστες της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης των αποτελεσμάτων αναζήτησης, της σειράς ή/και την κατάταξης των καταχωρίσεων, και/ή των ταξινομήσεων των αποτελεσμάτων αναζήτησης με βάση τη βελτιστοποιημένη αναζήτηση και τους παράγοντες εμπειρίας χρήστη, συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμών: 

15.9.1 της τιμολόγησης (συμπεριλαμβανομένης της Διαφημιζόμενης Τιμής που επιλέχθηκε από τον Αιθουσάρχη στην ενότητα 15.5), 

15.9.2 των κριτηρίων αναζήτησης του εκάστοτε χρήστη ή/και των προτιμήσεών του, 

15.9.3 της διαθεσιμότητας της εκάστοτε Αίθουσας, 

15.9.4 της πολιτικής/ιστορικού ακύρωσης, 

15.9.5 της συμμόρφωσης με τα επίπεδα υπηρεσίας χρόνου απόκρισης, 

15.9.6 του ρυθμού απόκρισης του Αιθουσάρχη, 

15.9.7 την ταχύτητα απόκρισης του Αιθουσάρχη, 

15.9.8 και τον αριθμό εκκρεμών (δεν απορρίφθηκαν, δεν έκλεισαν, δεν έγιναν αποδεκτά) αιτημάτων Κράτησης. 

15.10 Ως Πλατφόρμα διαθέτουμε έναν αλγόριθμο που λαμβάνει υπόψη έναν αριθμό παραγόντων ώστε να αξιολογήσει ποιες Αίθουσες μπορούν να προωθούνται ως κατάλληλες σε Επισκέπτες ή / και πιθανούς Διοργανωτές που είναι εγγεγραμμένοι στην Πλατφόρμα (είτε προωθώντας αυτές τις Αίθουσες ή εμφανίζοντας τις Αίθουσες αυτές ως αποτελέσματα της Σελίδας Αναζήτησης στην αναζήτηση του εκάστοτε Επισκέπτη ή / και Διοργανωτή). 

15.11 Για τις νέες Αίθουσες που θα εισάγονται στην Πλατφόρμα θα παρέχουμε μια αρχική ώθηση ώστε να ξεκινήσουν με καλύτερες προοπτικές. Οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν το ποιες Αίθουσες θα εμφανίζονται ως αποτελέσματα στην εκάστοτε αναζήτηση ενός Διοργανωτή στην πλατφόρμα είναι Αίθουσες των οποίων η χωρητικότητα, η τιμολόγηση, η τοποθεσία και οι ετικέτες δραστηριοτήτων ταιριάζουν με τα κριτήρια (φίλτρα) αναζήτησης που εισήγαγε ο εκάστοτε Διοργανωτής. Οι Διοργανωτές μπορούν να περιορίσουν το πεδίο αναζήτησής τους εισάγοντας περισσότερα κριτήρια αναζήτησης. Επίσης, δεν είναι υποχρεωμένοι να εισάγουν κανένα κριτήριο αν το επιθυμούν διευρύνοντας έτσι το πεδίο αναζήτησής τους σε όλες τις Αίθουσες της Πλατφόρμας. 

15.12 Ο Αιθουσάρχης εφόσον διατηρεί ενεργό λογαριασμό, έχει πρόσβαση στις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τις Κρατήσεις που έχουν ολοκληρωθεί εντός της Πλατφόρμας: 

15.12.1 την ημερομηνία της εκδήλωσης, 

15.12.2 τον αριθμό των προσκεκλημένων, 

15.12.3 την ώρα της εκδήλωσης, 

15.12.4 τον τύπο της εκδήλωσης, 

15.12.5 τον προϋπολογισμό της εκδήλωσης 

15.12.6 και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες καταγεγραμμένες στο πλαίσιο σχολίων. Το πλαίσιο σχολίων δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί.

 

16. Χρεώσεις Κρατήσεων

16.1 Η Συνολική Χρέωση Κράτησης είναι το συνολικό ποσό που καταβάλλεται από τον Διοργανωτή προς τον Αιθουσάρχη για την διεξαγωγή της εκάστοτε δραστηριότητας. 

16.2 Η Διαφημιζόμενη Τιμή Αίθουσας στην Πλατφόρμα της StageYourIdea καταχωρείται από τον Αιθουσάρχη κατά την διαδικασία δημιουργίας της Καταχώρισής της Αίθουσας και αντιπροσωπεύει μια αξιόπιστη εκτίμηση της Συνολικής Χρέωσης Κράτησης. Η Διαφημιζόμενη Τιμή Αίθουσας στην Πλατφόρμα της StageYourIdea εμφανίζεται στην Σελίδα Αναζήτησης καταχωρίσεων της Πλατφόρμας. Αναζητήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από Επισκέπτες ή / και Διοργανωτές στην Πλατφόρμα βασίζονται στη Διαφημιζόμενη Τιμή Αίθουσας στην Πλατφόρμα της StageYourIdea. 

16.3 Η Συνολική Χρέωση Κράτησης που ισχύει για μια Κράτηση καθορίζεται από τον Αιθουσάρχη βάσει των ειδικών όρων της Συμφωνίας. 

16.4 Σε κάθε περίπτωση, η Συνολική Χρέωση Κράτησης πρέπει να συμμορφώνεται με την Εγγύηση Χαμηλής Τιμής, η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα 15.8. 

 

17. Μεταχείριση Αιτημάτων Κράτησης - Χρόνος Απόκρισης

17.1 Προς διασφάλιση επαγγελματικής μεταχείρισης των Διοργανωτών, οι οποίοι επιθυμούν μια άμεση απάντηση στα αιτήματά τους, τα αιτήματα έχουν μια χρονική διάρκεια 2 ημερών (48 ωρών). Οι Αιθουσάρχες καλούνται να απαντούν (με θετική, αρνητική δήλωση διαθεσιμότητας ή με αντιπρόταση ημέρας / ώρας εφόσον ο Διοργανωτής έχει επιλέξει ευελιξία χρόνου) εντός του χρονικού αυτού περιθωρίου αλλιώς τα αιτήματα λήγουν.

17.2 Όσοι Αιθουσάρχες απαντούν εντός 1 ημέρας (24 ωρών) οι Αίθουσές τους θα αποκτούν ευνοϊκή κατάταξη στην Σελίδα Αναζήτησης. Ο χρόνος απόκρισης είναι δημόσια ορατός ενημερώνοντας τους Διοργανωτές για την μεταχείριση πιθανών αιτημάτων τους.

17.3 Τέσσερα (4) αιτήματα που θα λήξουν ως αναπάντητα λογίζονται ως ισότιμη απόδειξη ζήτησης με τη προσέλκυση δύο (2) διοργανώσεων από την Πλατφόρμα StageYourIdea και ο Αιθουσάρχης θα πρέπει να πληρώσει τη συνδρομή Αίθουσας για να παραμείνει αλλιώς ο λογαριασμός του θα απενεργοποιείται, με γραπτή προειδοποίηση και ειδοποίηση. Στην τελευταία περίπτωση, αν ποτέ επιδιώξει να εισέλθει στην πλατφόρμα δε θα ισχύει η δοκιμαστική περίοδος απόδειξης ζήτησης και θα κληθεί να πληρώσει το ποσό που οφείλει σε τρέχουσες τιμές κατά το χρόνο εγγραφής του για την επανένταξη.

17.4 Εάν ο Αιθουσάρχης γίνει συνδρομητής πληρώνοντας και αφήσει τέσσερα (4) αιτήματα να λήξουν, με γραπτή προειδοποίηση και ειδοποίηση, σε όλες τις Αίθουσες που συνδέονται με τον λογαριασμό του θα εμφανίζεται ενότητα ‘Παρόμοιες Αίθουσες’ με καταχωρίσεις άλλων Αιθουσαρχών, έως ότου βελτιωθεί η συμπεριφορά του.

17.5 Εάν δεν παρατηρηθεί αλλαγή συμπεριφοράς, ο λογαριασμός του Αιθουσάρχη θα απενεργοποιείται, με γραπτή προειδοποίηση και ειδοποίηση. Επανένταξη του στην StageYourIdea Πλατφόρμα δεν θα είναι δυνατή.

17.6 Διοργανωτής ο οποίος υπέβαλε αίτημα και αυτό έληξε ως αναπάντητο, έχει τη δυνατότητα να ξανά υποβάλλει αίτημα στην ίδια Αίθουσα με τους ισχύοντες όρους.

 

18. Δήλωση Διαθεσιμότητας

18.1 Η εμφάνιση των Αιθουσών στην StageYourIdea πλατφόρμα γίνεται συναρτήσει των χρόνων που έχουν οριστεί ως πιθανοί για αποδοχή αιτημάτων κράτησης. 

18.2 Κατά την διαδικασία απάντησης αιτημάτων ζήτησης οι Αιθουσάρχες παρουσιάζονται με την επιλογή δήλωσης διαθεσιμότητας. Όπου παρατηρείται ότι δηλώνεται κατ’ εξακολούθηση ‘Μη Διαθέσιμη’ Αίθουσα αναίτια και χωρίς να προτείνεται εναλλακτική ημέρα / ώρα πραγματοποίησης της διοργάνωσης η εκάστοτε Αίθουσα, με γραπτή προειδοποίηση και ειδοποίηση, θα αποκτά δυσμενή κατάταξη στη Σελίδα Αναζήτησης έως ότου βελτιωθεί το ποσοστό θετικής απόκρισης.

18.3 Εάν δεν βελτιωθεί το ποσοστό θετικής απόκρισης, με γραπτή προειδοποίηση και ειδοποίηση, σε όλες τις Αίθουσες που συνδέονται με τον λογαριασμό του θα εμφανίζεται ενότητα ‘Παρόμοιες Αίθουσες’ με καταχωρίσεις άλλων Αιθουσαρχών, έως ότου βελτιωθεί το ποσοστό θετικής απόκρισης.

18.4 Εάν δεν παρατηρηθεί αλλαγή συμπεριφοράς του Αιθουσάρχη, ο λογαριασμός του θα απενεργοποιείται, με γραπτή προειδοποίηση και ειδοποίηση, ανεξάρτητα από το αν έχει εγγραφεί σε συνδρομητικό πλάνο ή όχι. Επανένταξη του στην StageYourIdea Πλατφόρμα δεν θα είναι δυνατή.