Ιταλικό Gastrobar στο Κέντρο της Πόλης
Λιμάνι
Αποθήκευση
Κοινοποίηση
Bar
105 SQM
Ύπαρξη Φαγητού ή/και Ποτού εντός
Φέρε Τα Δικά σου Φαγητά ή/και Ποτά
Cocktail
42 Άτομα
Free Style
42 Άτομα
Theater
μ/δ
Banquet
30 Άτομα
Cabaret
μ/δ
Boardroom
μ/δ
U-Shaped
μ/δ
Classroom
μ/δ
Λεωνίδας Δ.
Αιθουσάρχης από τον Apr 22
Απευθείας Επικοινωνία
Δωρεάν Αίτημα
Σχετικά με την αίθουσα
Ιδανική για
Ιδανική για
Περιγραφή
Χρέωση
Για
Τύπος Μίσθωσης
Παροχή Φαγητού & Ποτού
Βάση Χρέωσης
Ημέρα
Εύρος
Τιμή /
Άτομα
Διάρκεια
Πέμπτη Πε
09:00 - 12:00
από 15 €
Άτομα
25 - 42 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
09:00 - 12:00
από 15 €
Άτομα
25 - 42 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Σάββατο Σα
09:00 - 12:00
από 20 €
Άτομα
35 - 42 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τετάρτη Τετ
09:00 - 12:00
από 15 €
Άτομα
25 - 42 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Παρασκευή Πα
09:00 - 12:00
από 20 €
Άτομα
35 - 42 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τρίτη Τρι
09:00 - 12:00
από 15 €
Άτομα
25 - 42 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Κυριακή Κυ
09:00 - 12:00
από 20 €
Άτομα
35 - 42 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
Μη Διαθέσιμη
Τρίτη Τρι
Μη Διαθέσιμη
Τετάρτη Τετ
Μη Διαθέσιμη
Πέμπτη Πε
Μη Διαθέσιμη
Παρασκευή Πα
Μη Διαθέσιμη
Σάββατο Σα
Μη Διαθέσιμη
Κυριακή Κυ
Μη Διαθέσιμη
Η αίθουσα λειτουργεί όλο το χρόνο!
Τύπος Μίσθωσης
Παροχή Φαγητού & Ποτού
Βάση Χρέωσης
Ημέρα
Εύρος
Τιμή /
Άτομα
Διάρκεια
Παρασκευή Πα
09:00 - 12:00
από 20 €
Άτομα
35 - 42 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τρίτη Τρι
09:00 - 12:00
από 15 €
Άτομα
25 - 42 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Κυριακή Κυ
09:00 - 12:00
από 20 €
Άτομα
35 - 42 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Πέμπτη Πε
09:00 - 12:00
από 15 €
Άτομα
25 - 42 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
09:00 - 12:00
από 15 €
Άτομα
25 - 42 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Σάββατο Σα
09:00 - 12:00
από 20 €
Άτομα
35 - 42 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τετάρτη Τετ
09:00 - 12:00
από 15 €
Άτομα
25 - 42 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
Μη Διαθέσιμη
Τρίτη Τρι
Μη Διαθέσιμη
Τετάρτη Τετ
Μη Διαθέσιμη
Πέμπτη Πε
Μη Διαθέσιμη
Παρασκευή Πα
Μη Διαθέσιμη
Σάββατο Σα
Μη Διαθέσιμη
Κυριακή Κυ
Μη Διαθέσιμη
Η αίθουσα λειτουργεί όλο το χρόνο!
Τύπος Μίσθωσης
Παροχή Φαγητού & Ποτού
Βάση Χρέωσης
Ημέρα
Εύρος
Τιμή /
Άτομα
Διάρκεια
Τετάρτη Τετ
09:00 - 12:00
από 500 €
Άτομα
μεγ. 42 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 2 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 12:00
από 80 €
Άτομα
μεγ. 42 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 2 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 12:00
από 80 €
Άτομα
μεγ. 42 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 2 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 12:00
από 500 €
Άτομα
μεγ. 42 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 2 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 12:00
από 80 €
Άτομα
μεγ. 42 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 2 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 12:00
από 500 €
Άτομα
μεγ. 42 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 2 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 12:00
από 500 €
Άτομα
μεγ. 42 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 2 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 12:00
από 80 €
Άτομα
μεγ. 42 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 2 ώρες
Δευτέρα Δε
Μη Διαθέσιμη
Τρίτη Τρι
Μη Διαθέσιμη
Τετάρτη Τετ
Μη Διαθέσιμη
Πέμπτη Πε
Μη Διαθέσιμη
Παρασκευή Πα
Μη Διαθέσιμη
Σάββατο Σα
Μη Διαθέσιμη
Κυριακή Κυ
Μη Διαθέσιμη
Η αίθουσα λειτουργεί όλο το χρόνο!
Τι περιλαμβάνεται στη χρέωση
Όροι
Κανόνες
Ο Αιθουσάρχης Επιτρέπει
Την Κατανάλωση Οινοπνευματωδών
Απρόσκλητους Επισκέπτες (δημόσιες διοργανώσεις)
Το μαγείρεμα
Αλλαγή της Θέσης των Επίπλων
Αλλαγές στη Διακόσμηση
Τοποθέτηση Αντικειμένων στο Τοίχο (Μη Καταστροφικά)
Παρέχεται Χρόνος για Προετοιμασία / Αποχώρηση
Να Φερεις τον Δικό σου Dj
Δυνατή Μουσική Εσωτερικά
Την Προσέλευση Κατοικιδίων Εξωτερικά
Άτομα <18 Ετών με Συνοδό
Κάπνισμα Εξωτερικά
Ο Αιθουσάρχης Απαγορεύει
Την χρήση Πυροτεχνημάτων
Την Πώληση Εισιτηρίων
Χορηγούς
Μουσική Μετά τα Μεσάνυχτα
Ζωντανή Μουσική
Ψήσιμο (BBQ)
Την χρήση Χρυσόσκονης ή Κονφετι
Το Κάπνισμα Εσωτερικά
Άτομα <18 Ετών Άνευ Συνοδού
Την Προσέλευση Κατοικιδίων Εσωτερικά
Δυνατή Μουσική Εξωτερικά
Περιορισμοί
Η κράτηση θα αφορά Τμήμα Αίθουσας οπότε το άλλο τμήμα θα είναι εκτός ορίων
Πολιτικές
Ανάλογα με τις ανάγκες σας και τις κατά περίπτωση δυνατότητές μας θα προσδιοριστεί ο χρόνος που θα έχετε στη διάθεσή σας
Τοποθεσία
Λιμάνι
από 15 συνολ. ελαχ. καταναλ.
Μη Διαθέσιμη Αίθουσα
από 15 / άτομο
από 15 συνολ. ελαχ. καταναλ.
Μη Διαθέσιμη Αίθουσα
από 15 / άτομο
Λεωνίδας Δ.
Αιθουσάρχης από Apr 22
Απευθείας Επικοινωνία
Δωρεάν Αίτημα
Ανταπόκριση εντός
Πρέπει να εισαγάγετε μέρα και ώρα
Πρέπει να εισαγάγετε αριθμό καλεσμένων
Ακολουθεί σύνοψη των στοιχείων σας