Δημιουργικό Σαλονάκι
Αριστοτέλους
1 Διοργανωτές το ξεχώρισαν
Αποθήκευση
Κοινοποίηση
Lounge
42 SQM
Ύπαρξη Φαγητού ή/και Ποτού εντός
Φέρε Τα Δικά σου Φαγητά ή/και Ποτά
Cocktail
40 Άτομα
Free Style
30 Άτομα
Theater
35 Άτομα
Banquet
20 Άτομα
Cabaret
10 Άτομα
Boardroom
26 Άτομα
U-Shaped
12 Άτομα
Classroom
15 Άτομα
Γιώργος Κ.
Αιθουσάρχης από τον Apr 22
Απευθείας Επικοινωνία
Δωρεάν Αίτημα
Σχετικά με την αίθουσα
Ιδανική για
Ιδανική για
Περιγραφή
Χρέωση
Για
Τύπος Μίσθωσης
Παροχή Φαγητού & Ποτού
Βάση Χρέωσης
Ημέρα
Εύρος
Τιμή /
Άτομα
Διάρκεια
Monday Mon
11:00 - 00:00
από 200 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Monday Mon
11:00 - 00:00
από 40 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
2 - 5 ώρες
Monday Mon
11:00 - 00:00
από 10 €
Άτομα
20 - 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Monday Mon
11:00 - 00:00
από 280 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Tuesday Tue
11:00 - 00:00
από 200 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Tuesday Tue
11:00 - 00:00
από 40 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
2 - 5 ώρες
Tuesday Tue
11:00 - 00:00
από 10 €
Άτομα
20 - 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Tuesday Tue
11:00 - 00:00
από 280 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Wednesday Wed
11:00 - 00:00
από 200 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Wednesday Wed
11:00 - 00:00
από 40 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
2 - 5 ώρες
Wednesday Wed
11:00 - 00:00
από 10 €
Άτομα
20 - 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Wednesday Wed
11:00 - 00:00
από 280 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Thursday Thu
11:00 - 00:00
από 200 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Thursday Thu
11:00 - 00:00
από 40 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
2 - 5 ώρες
Thursday Thu
11:00 - 00:00
από 10 €
Άτομα
20 - 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Thursday Thu
11:00 - 00:00
από 280 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Friday Fri
11:00 - 00:00
από 200 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Friday Fri
11:00 - 00:00
από 40 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
2 - 5 ώρες
Friday Fri
11:00 - 00:00
από 10 €
Άτομα
20 - 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Friday Fri
11:00 - 00:00
από 280 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Saturday Sat
11:00 - 00:00
από 200 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Saturday Sat
11:00 - 00:00
από 40 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
2 - 5 ώρες
Saturday Sat
11:00 - 00:00
από 10 €
Άτομα
20 - 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Saturday Sat
11:00 - 00:00
από 280 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Sunday Sun
11:00 - 00:00
από 200 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Sunday Sun
11:00 - 00:00
από 40 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
2 - 5 ώρες
Sunday Sun
11:00 - 00:00
από 10 €
Άτομα
20 - 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Sunday Sun
11:00 - 00:00
από 280 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Monday Mon
Μη Διαθέσιμη
Tuesday Tue
Μη Διαθέσιμη
Wednesday Wed
Μη Διαθέσιμη
Thursday Thu
Μη Διαθέσιμη
Friday Fri
Μη Διαθέσιμη
Saturday Sat
Μη Διαθέσιμη
Sunday Sun
Μη Διαθέσιμη
Η αίθουσα λειτουργεί όλο το χρόνο!
Τύπος Μίσθωσης
Παροχή Φαγητού & Ποτού
Βάση Χρέωσης
Ημέρα
Εύρος
Τιμή /
Άτομα
Διάρκεια
Monday Mon
11:00 - 00:00
από 200 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Monday Mon
11:00 - 00:00
από 40 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
2 - 5 ώρες
Monday Mon
11:00 - 00:00
από 10 €
Άτομα
20 - 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Monday Mon
11:00 - 00:00
από 280 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Tuesday Tue
11:00 - 00:00
από 200 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Tuesday Tue
11:00 - 00:00
από 40 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
2 - 5 ώρες
Tuesday Tue
11:00 - 00:00
από 10 €
Άτομα
20 - 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Tuesday Tue
11:00 - 00:00
από 280 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Wednesday Wed
11:00 - 00:00
από 200 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Wednesday Wed
11:00 - 00:00
από 40 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
2 - 5 ώρες
Wednesday Wed
11:00 - 00:00
από 10 €
Άτομα
20 - 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Wednesday Wed
11:00 - 00:00
από 280 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Thursday Thu
11:00 - 00:00
από 200 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Thursday Thu
11:00 - 00:00
από 40 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
2 - 5 ώρες
Thursday Thu
11:00 - 00:00
από 10 €
Άτομα
20 - 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Thursday Thu
11:00 - 00:00
από 280 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Friday Fri
11:00 - 00:00
από 200 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Friday Fri
11:00 - 00:00
από 40 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
2 - 5 ώρες
Friday Fri
11:00 - 00:00
από 10 €
Άτομα
20 - 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Friday Fri
11:00 - 00:00
από 280 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Saturday Sat
11:00 - 00:00
από 200 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Saturday Sat
11:00 - 00:00
από 40 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
2 - 5 ώρες
Saturday Sat
11:00 - 00:00
από 10 €
Άτομα
20 - 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Saturday Sat
11:00 - 00:00
από 280 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Sunday Sun
11:00 - 00:00
από 200 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Sunday Sun
11:00 - 00:00
από 40 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
2 - 5 ώρες
Sunday Sun
11:00 - 00:00
από 10 €
Άτομα
20 - 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Sunday Sun
11:00 - 00:00
από 280 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
max. 5 ώρες
Monday Mon
Μη Διαθέσιμη
Tuesday Tue
Μη Διαθέσιμη
Wednesday Wed
Μη Διαθέσιμη
Thursday Thu
Μη Διαθέσιμη
Friday Fri
Μη Διαθέσιμη
Saturday Sat
Μη Διαθέσιμη
Sunday Sun
Μη Διαθέσιμη
Η αίθουσα λειτουργεί όλο το χρόνο!
Τύπος Μίσθωσης
Παροχή Φαγητού & Ποτού
Βάση Χρέωσης
Ημέρα
Εύρος
Τιμή /
Άτομα
Διάρκεια
Monday Mon
11:00 - 00:00
από 280 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Monday Mon
11:00 - 00:00
από 40 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 2 ώρες
Tuesday Tue
11:00 - 00:00
από 280 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Tuesday Tue
11:00 - 00:00
από 40 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 2 ώρες
Wednesday Wed
11:00 - 00:00
από 280 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Wednesday Wed
11:00 - 00:00
από 40 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 2 ώρες
Thursday Thu
11:00 - 00:00
από 280 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Thursday Thu
11:00 - 00:00
από 40 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 2 ώρες
Friday Fri
11:00 - 00:00
από 280 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Friday Fri
11:00 - 00:00
από 40 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 2 ώρες
Saturday Sat
11:00 - 00:00
από 280 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Saturday Sat
11:00 - 00:00
από 40 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 2 ώρες
Sunday Sun
11:00 - 00:00
από 280 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Sunday Sun
11:00 - 00:00
από 40 €
Άτομα
max. 40 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 2 ώρες
Monday Mon
Μη Διαθέσιμη
Tuesday Tue
Μη Διαθέσιμη
Wednesday Wed
Μη Διαθέσιμη
Thursday Thu
Μη Διαθέσιμη
Friday Fri
Μη Διαθέσιμη
Saturday Sat
Μη Διαθέσιμη
Sunday Sun
Μη Διαθέσιμη
Η αίθουσα λειτουργεί όλο το χρόνο!
Τι περιλαμβάνεται στη χρέωση
Όροι
Κανόνες
Ο Αιθουσάρχης Επιτρέπει
Την Κατανάλωση Οινοπνευματωδών
Απρόσκλητους Επισκέπτες (δημόσιες διοργανώσεις)
Την Πώληση Εισιτηρίων
Χορηγούς
Ζωντανή Μουσική
Αλλαγή της Θέσης των Επίπλων
Τοποθέτηση Αντικειμένων στο Τοίχο (Μη Καταστροφικά)
Παρέχεται Χρόνος για Προετοιμασία / Αποχώρηση
Την Προσέλευση Κατοικιδίων Εσωτερικά
Την Προσέλευση Κατοικιδίων Εξωτερικά
Άτομα <18 Ετών με Συνοδό
Ο Αιθουσάρχης Απαγορεύει
Την χρήση Πυροτεχνημάτων
Μουσική Μετά τα Μεσάνυχτα
Το μαγείρεμα
Ψήσιμο (BBQ)
Αλλαγές στη Διακόσμηση
Την χρήση Χρυσόσκονης ή Κονφετι
Να Φερεις τον Δικό σου Dj
Το Κάπνισμα Εσωτερικά
Άτομα <18 Ετών Άνευ Συνοδού
Δυνατή Μουσική Εσωτερικά
Περιορισμοί
Ο χώρος υποδοχής του ξενοδοχείου είναι εκτός ορίων
Πολιτικές
Κατόπιν σχετικού αιτήματος και συνεννόησης
Τοποθεσία
Αριστοτέλους
από 200 συνολ. ελαχ. καταναλ.
Μη Διαθέσιμη Αίθουσα
από 200 / συνολ. ελαχ. καταναλ.
από 200 συνολ. ελαχ. καταναλ.
Μη Διαθέσιμη Αίθουσα
από 200 / συνολ. ελαχ. καταναλ.
Γιώργος Κ.
Αιθουσάρχης από Apr 22
Απευθείας Επικοινωνία
Δωρεάν Αίτημα
Ανταπόκριση εντός
Πρέπει να εισαγάγετε μέρα και ώρα
Πρέπει να εισαγάγετε αριθμό καλεσμένων
Ακολουθεί σύνοψη των στοιχείων σας