Ρετιρέ Σουίτα με Μπαλκονάκι
Αριστοτέλους
Αποθήκευση
Κοινοποίηση
Residential
42 SQM
Ύπαρξη Φαγητού ή/και Ποτού εντός
Φέρε Τα Δικά σου Φαγητά ή/και Ποτά
Cocktail
8 Άτομα
Free Style
8 Άτομα
Theater
μ/δ
Banquet
μ/δ
Cabaret
μ/δ
Boardroom
μ/δ
U-Shaped
μ/δ
Classroom
μ/δ
Γιώργος Κ.
Αιθουσάρχης από τον Apr 22
Απευθείας Επικοινωνία
Δωρεάν Αίτημα
Σχετικά με την αίθουσα
Ιδανική για
Ιδανική για
Περιγραφή
Χρέωση
Για
Τύπος Μίσθωσης
Παροχή Φαγητού & Ποτού
Βάση Χρέωσης
Ημέρα
Εύρος
Τιμή /
Άτομα
Διάρκεια
Δευτέρα Δε
12:00 - 21:00
από 25 €
Άτομα
μεγ. 8 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 2 ώρες
Δευτέρα Δε
12:00 - 21:00
από 105 €
Άτομα
μεγ. 8 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τρίτη Τρι
12:00 - 21:00
από 25 €
Άτομα
μεγ. 8 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 2 ώρες
Τρίτη Τρι
12:00 - 21:00
από 105 €
Άτομα
μεγ. 8 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τετάρτη Τετ
12:00 - 21:00
από 25 €
Άτομα
μεγ. 8 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 2 ώρες
Τετάρτη Τετ
12:00 - 21:00
από 105 €
Άτομα
μεγ. 8 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Πέμπτη Πε
12:00 - 21:00
από 25 €
Άτομα
μεγ. 8 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 2 ώρες
Πέμπτη Πε
12:00 - 21:00
από 105 €
Άτομα
μεγ. 8 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Παρασκευή Πα
12:00 - 21:00
από 25 €
Άτομα
μεγ. 8 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 2 ώρες
Παρασκευή Πα
12:00 - 21:00
από 105 €
Άτομα
μεγ. 8 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Σάββατο Σα
12:00 - 21:00
από 25 €
Άτομα
μεγ. 8 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 2 ώρες
Σάββατο Σα
12:00 - 21:00
από 105 €
Άτομα
μεγ. 8 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Κυριακή Κυ
12:00 - 21:00
από 25 €
Άτομα
μεγ. 8 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 2 ώρες
Κυριακή Κυ
12:00 - 21:00
από 105 €
Άτομα
μεγ. 8 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
Μη Διαθέσιμη
Τρίτη Τρι
Μη Διαθέσιμη
Τετάρτη Τετ
Μη Διαθέσιμη
Πέμπτη Πε
Μη Διαθέσιμη
Παρασκευή Πα
Μη Διαθέσιμη
Σάββατο Σα
Μη Διαθέσιμη
Κυριακή Κυ
Μη Διαθέσιμη
Η αίθουσα λειτουργεί όλο το χρόνο!
Τι περιλαμβάνεται στη χρέωση
Όροι
Κανόνες
Ο Αιθουσάρχης Επιτρέπει
Την Κατανάλωση Οινοπνευματωδών
Παρέχεται Χρόνος για Προετοιμασία / Αποχώρηση
Άτομα <18 Ετών με Συνοδό
Ο Αιθουσάρχης Απαγορεύει
Αλλαγή της Θέσης των Επίπλων
Αλλαγές στη Διακόσμηση
Τοποθέτηση Αντικειμένων στο Τοίχο (Μη Καταστροφικά)
Το Κάπνισμα Εσωτερικά
Άτομα <18 Ετών Άνευ Συνοδού
Δυνατή Μουσική Εσωτερικά
Την Προσέλευση Κατοικιδίων Εσωτερικά
Δυνατή Μουσική Εξωτερικά
Περιορισμοί
Πολιτικές
Κατόπιν σχετικού αιτήματος και συνεννόησης
Τοποθεσία
Αριστοτέλους
από 25 συνολ. ελαχ. καταναλ.
Μη Διαθέσιμη Αίθουσα
από 25 / ώρα
από 25 συνολ. ελαχ. καταναλ.
Μη Διαθέσιμη Αίθουσα
από 25 / ώρα
Γιώργος Κ.
Αιθουσάρχης από Apr 22
Απευθείας Επικοινωνία
Δωρεάν Αίτημα
Ανταπόκριση εντός
Πρέπει να εισαγάγετε μέρα και ώρα
Πρέπει να εισαγάγετε αριθμό καλεσμένων
Ακολουθεί σύνοψη των στοιχείων σας