Ιστορικό Καφενείο με Καλλιτεχνική Ατμόσφαιρα
Αριστοτέλους
Αποθήκευση
Κοινοποίηση
Cafe
50 SQM
Ύπαρξη Φαγητού ή/και Ποτού εντός
Φέρε Τα Δικά σου Φαγητά ή/και Ποτά
Cocktail
100 Άτομα
Free Style
85 Άτομα
Theater
μ/δ
Banquet
35 Άτομα
Cabaret
μ/δ
Boardroom
μ/δ
U-Shaped
20 Άτομα
Classroom
μ/δ
Σταύρος Ν.
Αιθουσάρχης από τον Dec 22
Απευθείας Επικοινωνία
Δωρεάν Αίτημα
Σχετικά με την αίθουσα
Ιδανική για
Ιδανική για
Περιγραφή
Χρέωση
Για
Τύπος Μίσθωσης
Παροχή Φαγητού & Ποτού
Βάση Χρέωσης
Ημέρα
Εύρος
Τιμή /
Άτομα
Διάρκεια
Δευτέρα Δε
09:00 - 02:00
από 100 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 02:00
από 250 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 02:00
από 145 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 02:00
από 100 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 02:00
από 250 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 02:00
από 145 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 02:00
από 100 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 02:00
από 250 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 02:00
από 145 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 02:00
από 100 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 02:00
από 250 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 02:00
από 145 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Κυριακή Κυ
09:00 - 02:00
από 100 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Κυριακή Κυ
09:00 - 02:00
από 250 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Κυριακή Κυ
09:00 - 02:00
από 145 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 02:00
από 100 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 18:00
από 350 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 18:00
από 225 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 02:00
από 100 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 18:00
από 350 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 18:00
από 225 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Δευτέρα Δε
Μη Διαθέσιμη
Τρίτη Τρι
Μη Διαθέσιμη
Τετάρτη Τετ
Μη Διαθέσιμη
Πέμπτη Πε
Μη Διαθέσιμη
Παρασκευή Πα
Μη Διαθέσιμη
Σάββατο Σα
Μη Διαθέσιμη
Κυριακή Κυ
Μη Διαθέσιμη
* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Συνολ. Ελαχ. Καταν. = Δωρεάν μίσθωση (ιδιωτική ή μή ιδιωτική), εάν οι καλεσμένοι σας εν συνόλω πληρώσουν ένα ελάχιστο ποσό (τιμή) σε κατανάλωση Φαγητών & Ποτών

Η αίθουσα λειτουργεί όλο το χρόνο!
Τύπος Μίσθωσης
Παροχή Φαγητού & Ποτού
Βάση Χρέωσης
Ημέρα
Εύρος
Τιμή /
Άτομα
Διάρκεια
Δευτέρα Δε
09:00 - 02:00
από 100 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 02:00
από 250 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 02:00
από 145 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 02:00
από 100 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 02:00
από 250 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 02:00
από 145 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 02:00
από 100 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 02:00
από 250 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 02:00
από 145 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 02:00
από 100 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 02:00
από 250 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 02:00
από 145 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Κυριακή Κυ
09:00 - 02:00
από 100 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Κυριακή Κυ
09:00 - 02:00
από 250 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Κυριακή Κυ
09:00 - 02:00
από 145 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 02:00
από 100 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 18:00
από 350 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 18:00
από 225 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 02:00
από 100 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 18:00
από 350 € *
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 18:00
από 225 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Δευτέρα Δε
Μη Διαθέσιμη
Τρίτη Τρι
Μη Διαθέσιμη
Τετάρτη Τετ
Μη Διαθέσιμη
Πέμπτη Πε
Μη Διαθέσιμη
Παρασκευή Πα
Μη Διαθέσιμη
Σάββατο Σα
Μη Διαθέσιμη
Κυριακή Κυ
Μη Διαθέσιμη
* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Συνολ. Ελαχ. Καταν. = Δωρεάν μίσθωση (ιδιωτική ή μή ιδιωτική), εάν οι καλεσμένοι σας εν συνόλω πληρώσουν ένα ελάχιστο ποσό (τιμή) σε κατανάλωση Φαγητών & Ποτών

Η αίθουσα λειτουργεί όλο το χρόνο!
Τύπος Μίσθωσης
Παροχή Φαγητού & Ποτού
Βάση Χρέωσης
Ημέρα
Εύρος
Τιμή /
Άτομα
Διάρκεια
Δευτέρα Δε
09:00 - 02:00
από 25 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τρίτη Τρι
09:00 - 02:00
από 25 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τετάρτη Τετ
09:00 - 02:00
από 25 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Πέμπτη Πε
09:00 - 02:00
από 25 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Κυριακή Κυ
09:00 - 02:00
από 25 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Παρασκευή Πα
09:00 - 18:00
από 25 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Σάββατο Σα
09:00 - 18:00
από 25 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
Μη Διαθέσιμη
Τρίτη Τρι
Μη Διαθέσιμη
Τετάρτη Τετ
Μη Διαθέσιμη
Πέμπτη Πε
Μη Διαθέσιμη
Παρασκευή Πα
Μη Διαθέσιμη
Σάββατο Σα
Μη Διαθέσιμη
Κυριακή Κυ
Μη Διαθέσιμη
* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Συνολ. Ελαχ. Καταν. = Δωρεάν μίσθωση (ιδιωτική ή μή ιδιωτική), εάν οι καλεσμένοι σας εν συνόλω πληρώσουν ένα ελάχιστο ποσό (τιμή) σε κατανάλωση Φαγητών & Ποτών

Η αίθουσα λειτουργεί όλο το χρόνο!
Τι περιλαμβάνεται στη χρέωση
Όροι
Κανόνες
Ο Αιθουσάρχης Επιτρέπει
Την Κατανάλωση Οινοπνευματωδών
Απρόσκλητους Επισκέπτες (δημόσιες διοργανώσεις)
Την Πώληση Εισιτηρίων
Χορηγούς
Μουσική Μετά τα Μεσάνυχτα
Ζωντανή Μουσική
Αλλαγή της Θέσης των Επίπλων
Τοποθέτηση Αντικειμένων στο Τοίχο (Μη Καταστροφικά)
Παρέχεται Χρόνος για Προετοιμασία / Αποχώρηση
Να Φερεις τον Δικό σου Dj
Δυνατή Μουσική Εσωτερικά
Την Προσέλευση Κατοικιδίων Εσωτερικά
Την Προσέλευση Κατοικιδίων Εξωτερικά
Δυνατή Μουσική Εξωτερικά
Άτομα <18 Ετών με Συνοδό
Κάπνισμα Εξωτερικά
Ο Αιθουσάρχης Απαγορεύει
Την χρήση Πυροτεχνημάτων
Το μαγείρεμα
Ψήσιμο (BBQ)
Αλλαγές στη Διακόσμηση
Την χρήση Χρυσόσκονης ή Κονφετι
Το Κάπνισμα Εσωτερικά
Άτομα <18 Ετών Άνευ Συνοδού
Περιορισμοί
Πολιτικές
Ως χρόνος προετοιμασίας
Τοποθεσία
Αριστοτέλους
Προβολή Τιμών
Σταύρος Ν.
Αιθουσάρχης από Dec 22
Απευθείας Επικοινωνία
Δωρεάν Αίτημα
Ανταπόκριση εντός
Πρέπει να εισαγάγετε μέρα και ώρα
Πρέπει να εισαγάγετε αριθμό καλεσμένων
Ακολουθεί σύνοψη των στοιχείων σας
;