Αριστοκρατική Αίθουσα με Eπίμηκες Bar
Παλιά Παραλία
1 Διοργανωτές το ξεχώρισαν
Αποθήκευση
Κοινοποίηση
Flex Space
140 SQM
Ύπαρξη Φαγητού ή/και Ποτού εντός
Φέρε Τα Δικά σου Φαγητά ή/και Ποτά
Cocktail
100 Άτομα
Free Style
120 Άτομα
Theater
μ/δ
Banquet
100 Άτομα
Cabaret
μ/δ
Boardroom
μ/δ
U-Shaped
μ/δ
Classroom
μ/δ
Ανδρέας Ο.
Αιθουσάρχης από τον Apr 22
Απευθείας Επικοινωνία
Δωρεάν Αίτημα
Σχετικά με την αίθουσα
Ιδανική για
Ιδανική για
Περιγραφή
Χρέωση
Για
Τύπος Μίσθωσης
Σεζόν
Παροχή Φαγητού & Ποτού
Βάση Χρέωσης
Ημέρα
Εύρος
Τιμή /
Άτομα
Διάρκεια
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 30 €
Άτομα
10 - 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 2,500 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 1,500 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 900 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 25 €
Άτομα
100 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 20 €
Άτομα
25 - 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 1,500 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 500 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 20 €
Άτομα
50 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 1,000 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 600 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 30 €
Άτομα
10 - 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 2,500 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 1,500 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 900 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 25 €
Άτομα
100 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 20 €
Άτομα
25 - 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 1,500 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 500 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 20 €
Άτομα
50 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 1,000 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 600 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 03:00
από 20 €
Άτομα
100 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 03:00
από 20 €
Άτομα
25 - 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 03:00
από 1,200 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 03:00
από 500 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 03:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 03:00
από 20 €
Άτομα
40 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 03:00
από 800 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 03:00
από 480 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 03:00
από 30 €
Άτομα
10 - 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 03:00
από 2,000 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 03:00
από 1,500 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 03:00
από 900 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 03:00
από 20 €
Άτομα
100 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 03:00
από 20 €
Άτομα
25 - 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 03:00
από 1,200 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 03:00
από 500 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 03:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 03:00
από 20 €
Άτομα
40 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 03:00
από 800 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 03:00
από 480 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 03:00
από 30 €
Άτομα
10 - 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 03:00
από 2,000 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 03:00
από 1,500 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 03:00
από 900 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 18:00
από 1,500 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 18:00
από 900 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 18:00
από 25 €
Άτομα
100 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 18:00
από 20 €
Άτομα
25 - 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 18:00
από 1,500 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 18:00
από 500 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 18:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 18:00
από 20 €
Άτομα
50 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 18:00
από 1,000 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 18:00
από 600 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 18:00
από 30 €
Άτομα
10 - 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 18:00
από 2,500 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Παρασκευή Πα
18:00 - 03:00
από 30 €
Άτομα
60 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Παρασκευή Πα
18:00 - 03:00
από 1,800 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 18:00
από 30 €
Άτομα
100 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 18:00
από 1,800 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 18:00
από 30 €
Άτομα
10 - 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 18:00
από 3,000 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 18:00
από 20 €
Άτομα
25 - 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 18:00
από 500 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 18:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 18:00
από 20 €
Άτομα
50 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 18:00
από 1,000 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 18:00
από 600 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 18:00
από 1,500 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 18:00
από 900 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Σάββατο Σα
18:00 - 03:00
από 30 €
Άτομα
60 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Σάββατο Σα
18:00 - 03:00
από 1,800 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Κυριακή Κυ
09:00 - 18:00
από 30 €
Άτομα
100 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Κυριακή Κυ
09:00 - 18:00
από 1,800 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Κυριακή Κυ
09:00 - 18:00
από 30 €
Άτομα
10 - 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Κυριακή Κυ
09:00 - 18:00
από 3,000 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Κυριακή Κυ
09:00 - 18:00
από 20 €
Άτομα
25 - 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Κυριακή Κυ
09:00 - 18:00
από 500 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Κυριακή Κυ
09:00 - 18:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Κυριακή Κυ
09:00 - 18:00
από 20 €
Άτομα
50 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Κυριακή Κυ
09:00 - 18:00
από 1,000 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Κυριακή Κυ
09:00 - 18:00
από 600 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Κυριακή Κυ
09:00 - 18:00
από 1,500 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Κυριακή Κυ
09:00 - 18:00
από 900 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Κυριακή Κυ
18:00 - 03:00
από 30 €
Άτομα
60 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Κυριακή Κυ
18:00 - 03:00
από 1,800 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Δευτέρα Δε
Μη Διαθέσιμη
Τρίτη Τρι
Μη Διαθέσιμη
Τετάρτη Τετ
Μη Διαθέσιμη
Πέμπτη Πε
Μη Διαθέσιμη
Παρασκευή Πα
Μη Διαθέσιμη
Σάββατο Σα
Μη Διαθέσιμη
Κυριακή Κυ
Μη Διαθέσιμη
Θερινή : May 1st - November 1st
Χειμερινή : November 2nd - April 30th
Τύπος Μίσθωσης
Σεζόν
Παροχή Φαγητού & Ποτού
Βάση Χρέωσης
Ημέρα
Εύρος
Τιμή /
Άτομα
Διάρκεια
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 30 €
Άτομα
10 - 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 2,500 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 1,500 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 900 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 25 €
Άτομα
100 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 20 €
Άτομα
25 - 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 1,500 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 500 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 20 €
Άτομα
50 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 1,000 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 03:00
από 600 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 30 €
Άτομα
10 - 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 2,500 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 1,500 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 900 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 25 €
Άτομα
100 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 20 €
Άτομα
25 - 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 1,500 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 500 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 20 €
Άτομα
50 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 1,000 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 03:00
από 600 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 03:00
από 20 €
Άτομα
100 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 03:00
από 20 €
Άτομα
25 - 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 03:00
από 1,200 €
Άτομα
μεγ. 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 03:00
από 500 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 03:00
από 300 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 03:00
από 20 €
Άτομα
40 - 120 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 6 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 03:00
από 800 €