Φωτεινό Εστιατόριο με Μικρασιατική Αισθητική
Άνω Λαδάδικα
Αποθήκευση
Κοινοποίηση
Restaurant
30 SQM
Ύπαρξη Φαγητού ή/και Ποτού εντός
Φέρε Τα Δικά σου Φαγητά ή/και Ποτά
Cocktail
18 Άτομα
Free Style
18 Άτομα
Theater
18 Άτομα
Banquet
18 Άτομα
Cabaret
μ/δ
Boardroom
μ/δ
U-Shaped
μ/δ
Classroom
μ/δ
Μαρία Μ.
Αιθουσάρχης από τον Apr 22
Απευθείας Επικοινωνία
Δωρεάν Αίτημα
Σχετικά με την αίθουσα
Ιδανική για
Ιδανική για
Περιγραφή
Χρέωση
Για
Τύπος Μίσθωσης
Παροχή Φαγητού & Ποτού
Βάση Χρέωσης
Ημέρα
Εύρος
Τιμή /
Άτομα
Διάρκεια
Πέμπτη Πε
09:00 - 00:00
από 18 €
Άτομα
18 - 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 00:00
από 325 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 00:00
από 350 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 00:00
από 18 €
Άτομα
18 - 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 00:00
από 325 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 00:00
από 350 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 00:00
από 350 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 00:00
από 18 €
Άτομα
18 - 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 00:00
από 325 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 00:00
από 325 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 00:00
από 350 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 00:00
από 18 €
Άτομα
18 - 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Παρασκευή Πα
19:00 - 00:00
από 20 €
Άτομα
18 - 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Παρασκευή Πα
19:00 - 00:00
από 370 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Παρασκευή Πα
19:00 - 00:00
από 360 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Κυριακή Κυ
19:00 - 00:00
από 370 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Κυριακή Κυ
19:00 - 00:00
από 360 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Κυριακή Κυ
19:00 - 00:00
από 20 €
Άτομα
18 - 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Σάββατο Σα
19:00 - 00:00
από 370 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Σάββατο Σα
19:00 - 00:00
από 360 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Σάββατο Σα
19:00 - 00:00
από 20 €
Άτομα
18 - 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Δευτέρα Δε
Μη Διαθέσιμη
Τρίτη Τρι
Μη Διαθέσιμη
Τετάρτη Τετ
Μη Διαθέσιμη
Πέμπτη Πε
Μη Διαθέσιμη
Παρασκευή Πα
Μη Διαθέσιμη
Σάββατο Σα
Μη Διαθέσιμη
Κυριακή Κυ
Μη Διαθέσιμη
Η αίθουσα λειτουργεί όλο το χρόνο!
Τύπος Μίσθωσης
Παροχή Φαγητού & Ποτού
Βάση Χρέωσης
Ημέρα
Εύρος
Τιμή /
Άτομα
Διάρκεια
Τρίτη Τρι
09:00 - 00:00
από 350 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 00:00
από 18 €
Άτομα
18 - 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 00:00
από 325 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 00:00
από 325 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 00:00
από 350 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 00:00
από 18 €
Άτομα
18 - 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 00:00
από 325 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 00:00
από 350 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 00:00
από 18 €
Άτομα
18 - 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 00:00
από 325 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 00:00
από 350 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 00:00
από 18 €
Άτομα
18 - 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Παρασκευή Πα
19:00 - 00:00
από 20 €
Άτομα
18 - 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Παρασκευή Πα
19:00 - 00:00
από 370 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Παρασκευή Πα
19:00 - 00:00
από 360 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Κυριακή Κυ
19:00 - 00:00
από 370 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Κυριακή Κυ
19:00 - 00:00
από 360 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Κυριακή Κυ
19:00 - 00:00
από 20 €
Άτομα
18 - 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Σάββατο Σα
19:00 - 00:00
από 370 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Σάββατο Σα
19:00 - 00:00
από 360 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Σάββατο Σα
19:00 - 00:00
από 20 €
Άτομα
18 - 18 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 5 ώρες
Δευτέρα Δε
Μη Διαθέσιμη
Τρίτη Τρι
Μη Διαθέσιμη
Τετάρτη Τετ
Μη Διαθέσιμη
Πέμπτη Πε
Μη Διαθέσιμη
Παρασκευή Πα
Μη Διαθέσιμη
Σάββατο Σα
Μη Διαθέσιμη
Κυριακή Κυ
Μη Διαθέσιμη
Η αίθουσα λειτουργεί όλο το χρόνο!
Τύπος Μίσθωσης
Παροχή Φαγητού & Ποτού
Βάση Χρέωσης
Ημέρα
Εύρος
Τιμή /
Άτομα
Διάρκεια
Κυριακή Κυ
09:00 - 12:00
από 170 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 1 ώρες
Κυριακή Κυ
09:00 - 12:00
από 50 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 1 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 12:00
από 170 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 1 ώρες
Τετάρτη Τετ
09:00 - 12:00
από 50 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 1 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 12:00
από 50 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 1 ώρες
Πέμπτη Πε
09:00 - 12:00
από 170 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 1 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 12:00
από 50 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 1 ώρες
Δευτέρα Δε
09:00 - 12:00
από 170 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 1 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 12:00
από 170 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 1 ώρες
Σάββατο Σα
09:00 - 12:00
από 50 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 1 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 12:00
από 170 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 1 ώρες
Τρίτη Τρι
09:00 - 12:00
από 50 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 1 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 12:00
από 170 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 1 ώρες
Παρασκευή Πα
09:00 - 12:00
από 50 €
Άτομα
μεγ. 18 άτομα
Διάρκεια
ελαχ. 1 ώρες
Δευτέρα Δε
Μη Διαθέσιμη
Τρίτη Τρι
Μη Διαθέσιμη
Τετάρτη Τετ
Μη Διαθέσιμη
Πέμπτη Πε
Μη Διαθέσιμη
Παρασκευή Πα
Μη Διαθέσιμη
Σάββατο Σα
Μη Διαθέσιμη
Κυριακή Κυ
Μη Διαθέσιμη
Η αίθουσα λειτουργεί όλο το χρόνο!
Τι περιλαμβάνεται στη χρέωση
Όροι
Κανόνες
Ο Αιθουσάρχης Επιτρέπει
Την Κατανάλωση Οινοπνευματωδών
Την Πώληση Εισιτηρίων
Χορηγούς
Αλλαγή της Θέσης των Επίπλων
Τοποθέτηση Αντικειμένων στο Τοίχο (Μη Καταστροφικά)
Την Προσέλευση Κατοικιδίων Εξωτερικά
Άτομα <18 Ετών με Συνοδό
Ο Αιθουσάρχης Απαγορεύει
Την χρήση Πυροτεχνημάτων
Απρόσκλητους Επισκέπτες (δημόσιες διοργανώσεις)
Μουσική Μετά τα Μεσάνυχτα
Ζωντανή Μουσική
Το μαγείρεμα
Ψήσιμο (BBQ)
Αλλαγές στη Διακόσμηση
Παρέχεται Χρόνος για Προετοιμασία / Αποχώρηση
Την χρήση Χρυσόσκονης ή Κονφετι
Το Κάπνισμα Εσωτερικά
Άτομα <18 Ετών Άνευ Συνοδού
Δυνατή Μουσική Εσωτερικά
Την Προσέλευση Κατοικιδίων Εσωτερικά
Περιορισμοί
Ο εξωτερικός χώρος είναι εκτός ορίων
Άλλες αίθουσες αυτού του πολυχώρου
Τοποθεσία
Άνω Λαδάδικα
από 325 συνολ. ελαχ. καταναλ.
Μη Διαθέσιμη Αίθουσα
από 325 / συνολ. ελαχ. καταναλ.
από 325 συνολ. ελαχ. καταναλ.
Μη Διαθέσιμη Αίθουσα
από 325 / συνολ. ελαχ. καταναλ.
Μαρία Μ.
Αιθουσάρχης από Apr 22
Απευθείας Επικοινωνία
Δωρεάν Αίτημα
Ανταπόκριση εντός
Πρέπει να εισαγάγετε μέρα και ώρα
Πρέπει να εισαγάγετε αριθμό καλεσμένων
Ακολουθεί σύνοψη των στοιχείων σας