Ιρλανδική Rugby Pub
Βαλαωρίτου
Αποθήκευση
Κοινοποίηση
Bar
100 SQM
Ύπαρξη Φαγητού ή/και Ποτού εντός
Φέρε Τα Δικά σου Φαγητά ή/και Ποτά
Cocktail
100 Άτομα
Free Style
60 Άτομα
Theater
30 Άτομα
Banquet
41 Άτομα
Cabaret
20 Άτομα
Boardroom
μ/δ
U-Shaped
μ/δ
Classroom
μ/δ
Άρης Σ.
Αιθουσάρχης από τον Sep 22
Απευθείας Επικοινωνία
Δωρεάν Αίτημα
Σχετικά με την αίθουσα
Ιδανική για
Ιδανική για
Περιγραφή
Χρέωση
Για
Τύπος Μίσθωσης
Παροχή Φαγητού & Ποτού
Βάση Χρέωσης
Ημέρα
Εύρος
Τιμή /
Άτομα
Διάρκεια
Δευτέρα Δε
18:00 - 03:00
από 200 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
18:00 - 03:00
από 20 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 3 ώρες
Δευτέρα Δε
18:00 - 03:00
από 10 €
Άτομα
20 - 100 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
18:00 - 03:00
από 120 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
19:00 - 01:00
από 10 €
Άτομα
15 - 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
19:00 - 01:00
από 100 €
Άτομα
μεγ. 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Κυριακή Κυ
18:00 - 05:00
από 50 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 3 ώρες
Κυριακή Κυ
18:00 - 05:00
από 200 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Κυριακή Κυ
18:00 - 05:00
από 350 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Κυριακή Κυ
18:00 - 05:00
από 10 €
Άτομα
35 - 100 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Κυριακή Κυ
19:00 - 01:00
από 10 €
Άτομα
15 - 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Κυριακή Κυ
19:00 - 01:00
από 100 €
Άτομα
μεγ. 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τρίτη Τρι
19:00 - 01:00
από 10 €
Άτομα
15 - 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τρίτη Τρι
19:00 - 01:00
από 100 €
Άτομα
μεγ. 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τετάρτη Τετ
19:00 - 01:00
από 10 €
Άτομα
15 - 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τετάρτη Τετ
19:00 - 01:00
από 100 €
Άτομα
μεγ. 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Πέμπτη Πε
19:00 - 01:00
από 10 €
Άτομα
15 - 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Πέμπτη Πε
19:00 - 01:00
από 100 €
Άτομα
μεγ. 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Παρασκευή Πα
19:00 - 01:00
από 10 €
Άτομα
15 - 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Παρασκευή Πα
19:00 - 01:00
από 100 €
Άτομα
μεγ. 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Σάββατο Σα
19:00 - 01:00
από 10 €
Άτομα
15 - 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Σάββατο Σα
19:00 - 01:00
από 100 €
Άτομα
μεγ. 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
Μη Διαθέσιμη
Τρίτη Τρι
Μη Διαθέσιμη
Τετάρτη Τετ
Μη Διαθέσιμη
Πέμπτη Πε
Μη Διαθέσιμη
Παρασκευή Πα
Μη Διαθέσιμη
Σάββατο Σα
Μη Διαθέσιμη
Κυριακή Κυ
Μη Διαθέσιμη
Οι χρεώσεις με παροχή φαγητού & ποτού από το μπαρ περιλαμβάνουν κατανάλωση βάσει του μενού (δικές σας επιλογές)
Η αίθουσα λειτουργεί όλο το χρόνο!
Τύπος Μίσθωσης
Παροχή Φαγητού & Ποτού
Βάση Χρέωσης
Ημέρα
Εύρος
Τιμή /
Άτομα
Διάρκεια
Δευτέρα Δε
18:00 - 03:00
από 200 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
18:00 - 03:00
από 20 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 3 ώρες
Δευτέρα Δε
18:00 - 03:00
από 10 €
Άτομα
20 - 100 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
18:00 - 03:00
από 120 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
19:00 - 01:00
από 10 €
Άτομα
15 - 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
19:00 - 01:00
από 100 €
Άτομα
μεγ. 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Κυριακή Κυ
18:00 - 05:00
από 50 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 3 ώρες
Κυριακή Κυ
18:00 - 05:00
από 200 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Κυριακή Κυ
18:00 - 05:00
από 350 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Κυριακή Κυ
18:00 - 05:00
από 10 €
Άτομα
35 - 100 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Κυριακή Κυ
19:00 - 01:00
από 10 €
Άτομα
15 - 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Κυριακή Κυ
19:00 - 01:00
από 100 €
Άτομα
μεγ. 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τρίτη Τρι
19:00 - 01:00
από 10 €
Άτομα
15 - 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τρίτη Τρι
19:00 - 01:00
από 100 €
Άτομα
μεγ. 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τετάρτη Τετ
19:00 - 01:00
από 10 €
Άτομα
15 - 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Τετάρτη Τετ
19:00 - 01:00
από 100 €
Άτομα
μεγ. 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Πέμπτη Πε
19:00 - 01:00
από 10 €
Άτομα
15 - 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Πέμπτη Πε
19:00 - 01:00
από 100 €
Άτομα
μεγ. 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Παρασκευή Πα
19:00 - 01:00
από 10 €
Άτομα
15 - 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Παρασκευή Πα
19:00 - 01:00
από 100 €
Άτομα
μεγ. 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Σάββατο Σα
19:00 - 01:00
από 10 €
Άτομα
15 - 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Σάββατο Σα
19:00 - 01:00
από 100 €
Άτομα
μεγ. 20 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
Μη Διαθέσιμη
Τρίτη Τρι
Μη Διαθέσιμη
Τετάρτη Τετ
Μη Διαθέσιμη
Πέμπτη Πε
Μη Διαθέσιμη
Παρασκευή Πα
Μη Διαθέσιμη
Σάββατο Σα
Μη Διαθέσιμη
Κυριακή Κυ
Μη Διαθέσιμη
Οι χρεώσεις με παροχή φαγητού & ποτού από το μπαρ περιλαμβάνουν κατανάλωση βάσει του μενού (δικές σας επιλογές)
Η αίθουσα λειτουργεί όλο το χρόνο!
Τύπος Μίσθωσης
Παροχή Φαγητού & Ποτού
Βάση Χρέωσης
Ημέρα
Εύρος
Τιμή /
Άτομα
Διάρκεια
Δευτέρα Δε
18:00 - 03:00
από 120 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
18:00 - 03:00
από 20 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 3 ώρες
Κυριακή Κυ
18:00 - 05:00
από 50 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
μεγ. 3 ώρες
Κυριακή Κυ
18:00 - 05:00
από 200 €
Άτομα
μεγ. 100 άτομα
Διάρκεια
Πλήρης
Δευτέρα Δε
Μη Διαθέσιμη
Τρίτη Τρι
Μη Διαθέσιμη
Τετάρτη Τετ
Μη Διαθέσιμη
Πέμπτη Πε
Μη Διαθέσιμη
Παρασκευή Πα
Μη Διαθέσιμη
Σάββατο Σα
Μη Διαθέσιμη
Κυριακή Κυ
Μη Διαθέσιμη
Οι χρεώσεις με παροχή φαγητού & ποτού από το μπαρ περιλαμβάνουν κατανάλωση βάσει του μενού (δικές σας επιλογές)
Η αίθουσα λειτουργεί όλο το χρόνο!
Τι περιλαμβάνεται στη χρέωση
Όροι
Κανόνες
Ο Αιθουσάρχης Επιτρέπει
Την Κατανάλωση Οινοπνευματωδών
Απρόσκλητους Επισκέπτες (δημόσιες διοργανώσεις)
Την Πώληση Εισιτηρίων
Χορηγούς
Μουσική Μετά τα Μεσάνυχτα
Ζωντανή Μουσική
Ψήσιμο (BBQ)
Αλλαγή της Θέσης των Επίπλων
Αλλαγές στη Διακόσμηση
Τοποθέτηση Αντικειμένων στο Τοίχο (Μη Καταστροφικά)
Να Φερεις τον Δικό σου Dj
Δυνατή Μουσική Εσωτερικά
Την Προσέλευση Κατοικιδίων Εσωτερικά
Την Προσέλευση Κατοικιδίων Εξωτερικά
Άτομα <18 Ετών με Συνοδό
Κάπνισμα Εξωτερικά
Ο Αιθουσάρχης Απαγορεύει
Την χρήση Πυροτεχνημάτων
Το μαγείρεμα
Παρέχεται Χρόνος για Προετοιμασία / Αποχώρηση
Την χρήση Χρυσόσκονης ή Κονφετι
Το Κάπνισμα Εσωτερικά
Άτομα <18 Ετών Άνευ Συνοδού
Δυνατή Μουσική Εξωτερικά
Περιορισμοί
Ο χώρος στον όροφο αποτελεί άλλη μας Αίθουσα και είναι εκτός ορίων
Άλλες αίθουσες αυτού του πολυχώρου
Τοποθεσία
Βαλαωρίτου
Προβολή Τιμών
Άρης Σ.
Αιθουσάρχης από Sep 22
Απευθείας Επικοινωνία
Δωρεάν Αίτημα
Ανταπόκριση εντός
Πρέπει να εισαγάγετε μέρα και ώρα
Πρέπει να εισαγάγετε αριθμό καλεσμένων
Ακολουθεί σύνοψη των στοιχείων σας
;